167 De heiligen overwinnen

1

Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit, waarbij Hij de mensheid oordeelt en reinigt.

We hebben Gods stem gehoord en zijn tot Hem teruggekeerd.

Gods woorden tonen Zijn almacht, ze wekken en overwinnen ons.

Ondanks de ontwrichting, de hinder en de aanvallen van Satans kwade machten,

hebben we besloten dat Christus de waarheid en het leven is; vastbesloten volgen we God!


2

In het donkere hol van duivels worden ons hart en ons lichaam gemarteld; bloed en tranen stromen.

Als leven en dood op het spel staan, roepen we God aan; dan gidsen Gods woorden ons door onze problemen heen.

Als ik zie hoe geweldig, hoe buitengewoon Gods levenskracht is, heb ik Hem nog vuriger lief.

We zouden ons leven geven om loyaal te zijn aan God en nooit toegeven aan Satan als Judas.

Wanneer we beproevingen en loutering doormaken, leggen we een goed en klinkend getuigenis af voor God.


3

God heeft een groep van overwinnaars tot stand gebracht; Hij heeft Satan verslagen en volle glorie bereikt.

Gods grootse werk is volbracht; Hij begint rampen te laten neerdalen en de grote rode draak te vernietigen.

De rechtvaardige God beloont de goeden en straft de kwaden; Zijn gezindheid is volkomen geopenbaard.

De heiligen hebben gewonnen, Christus’ koninkrijk is naar de wereld gekomen en de waarheid oefent macht uit.

Wij prijzen Gods rechtvaardigheid en almacht. Eeuwigdurend is onze lofprijzing van de heilige naam van Almachtige God!

Vorige: 166 Voortstappend op het pad om God lief te hebben

Volgende: 168 Ik wil de dag van Gods heerlijkheid zien

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek