De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

58 Loof God voor het verkrijgen van glorie

De wolken glimlachen in de lucht,

de bloemen op aarde bloeien.

Couplet 1

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

U werd vlees en kwam naar de wereld.

Uw waarheid oordeelt en zuivert de mens,

uw woord is almachtig, almachtig als een zwaard.

We worden gezuiverd door uw woord,

en we hebben waarheid en leven verkregen.

Couplet 2

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

vandaag bent u ons genadig geweest!

We hebben uw rechtvaardigheid gezien,

u heeft ons verkregen, we zijn gezegend.

Onze dankbaarheid aan u kan niet volledig worden geuit.

We zingen en dansen uw lof,

we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Couplet 3

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

U verschijnt voor alle naties en mensen.

Uw rechtvaardigheid wordt volledig onthuld,

allen die u weerstaan en kwade dingen doen

zullen vallen en worden gestrafd. Uw woorden delen alles in.

Couplet 4

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

Uw managementplan komt nu tot een einde.

Alle glorie die u nu heeft verkregen,

dat wat onrechtvaardig is wordt weggebrand.

U heeft de wereld hernieuwd, uw daden vullen het heelal.

De hele aarde is gevuld met heiligheid en rechtvaardigheid.

We zingen en dansen uw lof,

we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Couplet 5

De mensheid is nu zoals zij tijdens de schepping was,

de mens leeft in het licht zonder verdriet en zonder zuchten.

We jubelen, we loven en we zingen, Uw werk is voltooid!

We zingen en dansen uw lof, we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Vorige:Het grootse werk van God is voltooid

Volgende:Het heelal weerklinkt met lof voor God

Gerelateerde media