We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

58 Loof God voor het verkrijgen van glorie

De wolken glimlachen in de lucht,

de bloemen op aarde bloeien.

Couplet 1

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

U werd vlees en kwam naar de wereld.

Uw waarheid oordeelt en zuivert de mens,

uw woord is almachtig, almachtig als een zwaard.

We worden gezuiverd door uw woord,

en we hebben waarheid en leven verkregen.

Couplet 2

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

vandaag bent u ons genadig geweest!

We hebben uw rechtvaardigheid gezien,

u heeft ons verkregen, we zijn gezegend.

Onze dankbaarheid aan u kan niet volledig worden geuit.

We zingen en dansen uw lof,

we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Couplet 3

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

U verschijnt voor alle naties en mensen.

Uw rechtvaardigheid wordt volledig onthuld,

allen die u weerstaan en kwade dingen doen

zullen vallen en worden gestrafd. Uw woorden delen alles in.

Couplet 4

Glorieuze, nobele, Almachtige God,

Uw managementplan komt nu tot een einde.

Alle glorie die u nu heeft verkregen,

dat wat onrechtvaardig is wordt weggebrand.

U heeft de wereld hernieuwd, uw daden vullen het heelal.

De hele aarde is gevuld met heiligheid en rechtvaardigheid.

We zingen en dansen uw lof,

we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Couplet 5

De mensheid is nu zoals zij tijdens de schepping was,

de mens leeft in het licht zonder verdriet en zonder zuchten.

We jubelen, we loven en we zingen, Uw werk is voltooid!

We zingen en dansen uw lof, we vereren u met onze onderwerping.

Onze klinkende getuigenis is te zien in onze loyaliteit aan u.

U versloeg Satan, u wordt geloofd.

U verkreeg glorie, u wordt geloofd.

Vorige:Het grootse werk van God is voltooid

Volgende:Het heelal weerklinkt met lof voor God

Gerelateerde media

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…