We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

538 Beoefen de waarheid voor echte verandering

Snelheid

538 Beoefen de waarheid voor echte verandering

Vers 1

Er is zoveel wat jullie moeten beoefenen en binnengaan,

en het is nu gelaagder en gedetailleerder.

Als je helemaal niets over de waarheid weet,

bewijst dat dat je die nog niet binnengegaan bent.

De mens kent de waarheid meestal niet genoeg,

fundamentele waarheden worden niet beoefend,

want hij is te opstandig

en zijn kennis van het werk van vandaag is te klein.

Daarom is het moeilijk om vervolmaakt te worden.

Voor-refrein 1

Je bent te koppig en je bent opstandig,

en je kan de duidelijkste waarheden niet eens beoefenen.

Zulke mensen kunnen niet gered worden.

Deze mensen zijn niet overwonnen.

Refrein

Als de mens wil groeien

en zijn gezindheid wil veranderen,

moet hij de waarheid binnengaan,

en meer gedetailleerde ervaringen opdoen.

Vers 2

Als je intrede geen detail of doel heeft,

dan zal je groei langzaam verlopen.

Als je intrede niet echt is,

zal deze ongeacht je streven volledig zinloos zijn.

Zonder kennis van de waarheid, zal je niet veranderen.

Met gedetailleerde ervaringen tijdens je intrede,

en met veel echte kennis en intrede,

zal je merken dat je gezindheid

met grote snelheid verandert.

Voor-refrein 2

En je kan een beter begrip krijgen van de waarheid

en dan veel dieper binnengaan,

als de Heilige Geest je verlicht,

je verlicht in je ervaringen.

Refrein

Als de mens wil groeien

en zijn gezindheid wil veranderen,

moet hij de waarheid binnengaan,

en meer gedetailleerde ervaringen opdoen.

Als de mens wil groeien

en zijn gezindheid wil veranderen,

moet hij de waarheid binnengaan,

en meer gedetailleerde ervaringen opdoen.

Naar ‘Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Mis de kans en je zult eeuwig spijt hebben

Volgende:Wijd je hart aan het uitvoeren van Gods wil

Gerelateerde media

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

  I Waar vraagt U om als u vernederingen ondergaat? Voor wie werkt U en voor wie zorgt U? Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren, denkt U a…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.