We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

175 Mijn hart is vervuld van een diepe pijn

1

Mijn hart is vervuld van een diepe pijn. Telkens wanneer ik aan vroeger denk, is het alsof er een mes in mijn hart wordt rondgedraaid.

Ooit verzette ik me tegen Christus en uitte ik me godslasterlijk tegenover Christus. Ik geloofde wel in God, maar ik kende Hem niet en verzette me tegen Hem.

Ik was er getuige van dat Christus de waarheid sprak, maar nog loochende ik Hem Ik ben geen haar beter dan de farizeeërs.

Ik zal deze in bloed geschreven les nooit vergeten. Nu voel ik nog slechts oneindige wroeging en spijt.

2

Jarenlang heb ik in de Heer geloofd maar ik heb nooit de waarheid gezocht. Ik vergaarde slechts Bijbelse kennis om daarmee te kunnen pronken.

Ik sprak over theologische theorieën zodat anderen me zouden aanbidden en tegen me zouden opkijken. Ik werkte hard om zegeningen en beloningen te ontvangen.

Ik was egoïstisch en verachtelijk, en Gods wil liet me koud. Ik verkondigde luid dat ik God behaagde, maar de waarheid beoefende ik niet.

Ik beloofde trouw aan God slechts in woorden en vervulde mijn plicht niet. Naar buiten toe leek ik vroom, maar God gehoorzaamde ik niet.

3

Gods oordeel en tuchtiging doen mij diep neerbuigen. Ik beef van angst bij het aanschouwen van Gods rechtvaardige gezindheid.

Ik verafschuw mijn diepe verdorvenheid en onmenselijkheid. Ik heb te veel overtredingen begaan en heb Gods hart gebroken.

Voor al mijn daden had God mij allang moeten vernietigen. Niettemin is God geduldig en verdraagzaam ten opzichte van mij, en geeft Hij mij de kans om berouw te tonen.

Bij het zien van Gods redding wordt mijn hart vervuld van wroeging. Ik ben vastbesloten om de waarheid te beoefenen en een menselijke gelijkenis na te leven.

Ik ben bereid om voor God te leven en iets terug te doen voor Gods liefde. Ik zal God eeuwig gehoorzamen en aanbidden.

Vorige:Inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is

Volgende:Gods oprechte liefde

Gerelateerde media

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.