De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

790 Overwinnaars zijn zij die een klinkende getuigenis van God geven

Snelheid

790 Overwinnaars zijn zij die een klinkende getuigenis van God geven

Couplet 1

Geloof in God vereist gehoorzaamheid, ervaring met Zijn werk.

Hij heeft zoveel gedaan.

Zijn werk is vervolmaking, loutering, tuchtiging, niet wat men verwacht.

En waarvan ze genieten zijn Gods harde woorden.

Als God komt, moeten mensen genieten van Zijn toorn en majesteit.

Hoewel Zijn woorden hard zijn, redt en vervolmaakt Hij hen.

Als een schepsel hoort de mens zijn plicht te doen

en in loutering van God te getuigen.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem, en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.

Couplet 2

Overwinnaars zijn zij die getuigen,

vertrouwen houden en zich geheel wijden aan God,

zelfs onder de invloed van Satan,

zelfs wanneer Satan hen belegert, met duistere krachten.

Als je nog steeds een puur hart houdt,

en ware liefde voor God wat er ook gebeurt,

dan zal je getuigen, zal je getuigen van God,

en dan noemt God Zelf jou een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem, en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.

Couplet 3

Je standpunt is cruciaal bij je vervolmaking.

Twijfel niet aan Zijn werk, doe je plicht,

handhaaf wat God wil dat je beoefent,

onthoud Gods aansporingen, ongeacht wat Hij doet,

vergeet het nooit en handhaaf je standpunt,

houd je getuigenis, loop in overwinning,

en God zal je vervolmaken tot een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem, en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.

Naar ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God heeft een groep overwinnaars compleet gemaakt in China

Volgende:Satans wezen is wreed en slecht

Gerelateerde media

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…