De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

273 O God, ik mis u

1

Ik verlang in stilte, woordeloos naar u, ik lees uw woorden en voel groter berouw.

Mijn ogen lopen over van tranen, ik hoop spoedig weer bij u te zijn.

Mijn harde hart heeft u vaak pijn gedaan, zoveel fouten kunnen niet worden goedgemaakt.

Mijn hart doet pijn wanneer ik uw aangezicht niet zie, voorjaar, zomer, herfst en winter wacht ik op u.

Dagen en nachten vol zelfverwijt gaan voorbij.

Tranen van schuld lopen over mijn gezicht, ik ben vervuld van berouw.

Ik verlang er zo naar de fouten uit het verleden ongedaan te maken, ik verlang ernaar mijn hart voor u uit te storten.

2

Ik verlang terug naar die gelukkige dagen, ik denk vaak aan uw gezicht en uw glimlach.

Het geluid van uw lach klinkt in mijn oren. Zo lang ik leef, zal ik dit nooit vergeten.

Deze lange jaren hebben me lijden gebracht, mijn eenzaamheid en weifeling zijn ondraaglijk.

Ik droom ervan in de tijd terug te gaan, ik verlang er echt naar bij u te zijn.

Waar bent u, mijn geliefde?

Mijn hart brandt van verlangen uw gezicht te zien, u te omhelzen.

Mijn hart zal altijd in harmonie met dat van u zijn en zo een prachtig liefdeslied componeren.

Vorige:De toewijding van liefde

Volgende:God houdt ten diepste van ons

Gerelateerde media

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  I De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getu…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…