We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

273 O God, ik mis u

1

Ik verlang in stilte, woordeloos naar u, ik lees uw woorden en voel groter berouw.

Mijn ogen lopen over van tranen, ik hoop spoedig weer bij u te zijn.

Mijn harde hart heeft u vaak pijn gedaan, zoveel fouten kunnen niet worden goedgemaakt.

Mijn hart doet pijn wanneer ik uw aangezicht niet zie, voorjaar, zomer, herfst en winter wacht ik op u.

Dagen en nachten vol zelfverwijt gaan voorbij.

Tranen van schuld lopen over mijn gezicht, ik ben vervuld van berouw.

Ik verlang er zo naar de fouten uit het verleden ongedaan te maken, ik verlang ernaar mijn hart voor u uit te storten.

2

Ik verlang terug naar die gelukkige dagen, ik denk vaak aan uw gezicht en uw glimlach.

Het geluid van uw lach klinkt in mijn oren. Zo lang ik leef, zal ik dit nooit vergeten.

Deze lange jaren hebben me lijden gebracht, mijn eenzaamheid en weifeling zijn ondraaglijk.

Ik droom ervan in de tijd terug te gaan, ik verlang er echt naar bij u te zijn.

Waar bent u, mijn geliefde?

Mijn hart brandt van verlangen uw gezicht te zien, u te omhelzen.

Mijn hart zal altijd in harmonie met dat van u zijn en zo een prachtig liefdeslied componeren.

Vorige:De toewijding van liefde

Volgende:God houdt ten diepste van ons

Gerelateerde media