454 Niemand kan Gods woord verlaten

God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken

om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen.


I

De Heilige Geest geeft mensen een gevoel.

Mensen zijn standvastig en vredig in hun hart

na het lezen van Gods gegeven woorden,

terwijl zij zich zonder Zijn woorden leeg voelen.

Dat is de kracht van Gods woorden, mensen moeten ze lezen.

Daarna zijn ze gevoed, hebben ze kracht.

Niet lezen maakt hen slap; lezen maakt hen sterk.

Dit is hoe God met Zijn woord op aarde regeert.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.


II

Sommigen willen weggaan of zijn moe van Gods werk.

Toch kunnen ze Gods woorden niet verlaten.

Ze zijn zwak en vertrouwen erop om te leven.

Ze zijn opstandig, maar durven God niet te verlaten.

God werkt zo dat Zijn woorden hun macht tonen als

Hij regeert en macht uitoefent; niemand kan Zijn woord verlaten.

Gods woord gaat talloze woningen in, is bij allen bekend.

Alleen dan zal Zijn werk zich verspreiden door de hele wereld.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.

Op de dag van Gods glorie, tonen Zijn woorden macht en gezag.

Dan worden Zijn woorden van het begin tot nu bewaarheid en vervuld.

Zo zal God glorie op aarde toekomen,

en dat wil zeggen dat Zijn woorden op aarde zullen regeren.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens, nergens.


uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 489 Neem Gods woorden als de basis van jullie gedrag

Volgende: 491 Strijd de goede strijd voor de waarheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek