We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

316 Lof voor nieuw leven in het koninkrijk

We hebben Gods stem gehoord en zijn naar Zijn huis teruggekeerd.

In bijeenkomsten eten en drinken we Gods woorden, we wonen het feestmaal bij.

We zeggen onze zorgen en complicaties vaarwel, we leiden een nieuw leven.

Gods woorden zijn iedere dag bij ons, we koesteren ons erin.

Nu we ons hart openen als we de waarheid delen, klaart ons hart enorm op.

We overpeinzen en denken na over Gods woorden, de Heilige Geest verlicht ons.

We zijn de belemmeringen en vooroordelen kwijt, we leven in Gods liefde.

We begrijpen de waarheid en zijn bevrijd, ons hart is honingzoet.

We houden van elkaar, er bestaat geen afstand tussen ons.

We begrijpen het hart van God, we zijn niet meer negatief.

Nu we met Gods woorden leven, zien we hoe beminnelijk Hij is.

We hebben het pad van licht genomen in het leven, allemaal door Gods begeleiding.

Gods woorden zijn zo dierbaar, ze zijn geheel en al de waarheid.

Nu we het oordeel van Gods woorden aanvaarden, is onze verdorvenheid helemaal aan het licht gekomen.

Met een arrogante houding ontbreekt het ons echt aan verstand.

Gods woorden snoeien en behandelen ons, we hebben onszelf leren kennen.

We reflecteren, begrijpen onszelf, en hebben oprecht berouw.

Door oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We hebben onze verdorven gezindheid afgeworpen, we worden nieuwe mensen.

We kunnen onze plichten aanvaardbaar vervullen om Gods liefde te beantwoorden.

We doen allemaal ons eigen deel, we zijn God toegewijd.

We zijn standvastig in onze getuigenis om Gods wil te vervullen.

We geven allemaal ons eigen licht af, onze eigen vonk, we verkondigen en getuigen van God.

Pure en eerlijke liefde voor God is gelukkig en zoet.

We voegen onze harten en handen samen om van God te getuigen.

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk en zijn nooit bang voor ontberingen of vermoeidheid.

Door alle tegenslagen en beproevingen heen bidden we tot God en vertrouwen we op Hem.

De weg is ruw en hobbelig, maar God opent een pad.

Nu we de waarheid van Gods woorden begrijpen, wint ons hart aan kracht.

Gods woorden bemoedigen ons, we zetten altijd door.

Zij aan zij, hand in hand, geven we getuigenis voor God, we geven onszelf aan Hem in lichaam en in geest.

Hoe groot ons lijden ook is, we zijn maar al te graag bereid.

Met Gods woorden als leidraad triomferen wij over Satan.

We houden echt van God, we zullen er nooit spijt van hebben.

We hebben de grote rode draak echt achter ons gelaten, wij zijn zegevierende soldaten.

Wij getuigen op ons pad van liefde voor God, we zullen ons nooit terugtrekken.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.

Vorige:Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

Volgende:Zing en dans tot lof van God

Gerelateerde media

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet.

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Niemand is zich bewust van Gods aankomst

  I Niemand is zich bewust van Gods aankomst, niemand verwelkomt Zijn komst. En bovendien, niemand weet alle dingen die Hij zal doen. II Het leven van d…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.