We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

973 De mens is zo moeilijk te redden

Niemand stippelt zozeer als Petrus het pad voor zijn hele leven uit: de waarheid nastreven om het leven te verwerven en God begrijpen en uiteindelijk een betekenisvol leven leiden. Mensen dwalen onderweg van hun pad af, hebben geen plaats voor God in hun hart en de Heilige Geest werkt niet meer in hen. Ze hebben het pad van de terugval betreden. Alles wat ze hebben geleden, alle preken waar ze naar hebben geluisterd, al de jaren dat ze volgelingen zijn geweest − alles is voor niets geweest. Dat is zo gevaarlijk! Bergaf is eenvoudig, maar bergopwaarts en de juiste weg die een mens zou moeten gaan kiezen, is moeilijk. De meeste mensen zijn warhoofden. Ze kennen geen onderscheid tussen het juiste en het verkeerde pad. Na zoveel preken te hebben gehoord en zoveel woorden van God te hebben gelezen, weten ze dat Hij God is, maar nog geloven ze niet in Hem. Ze weten dat dit de juiste weg is, maar ze kunnen deze nog steeds niet bewandelen. Het is zo moeilijk mensen redding te brengen!

Naar ‘Degenen die het werk van de Heilige Geest hebben verloren lopen het meeste risico’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes

Volgende:Je moet de betekenis van je huidige lijden begrijpen

Gerelateerde media

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…