246 Berouw hebben en opnieuw beginnen

1 Waarom ontwaakte ik niet? Ik gaf gewoon alles voor het najagen van status en aanzien. Ik richtte me alleen maar op werk en prediken en beoefende of ervoer Gods woorden niet. Waarom ontwaakte ik niet? Ik werkte alleen maar hard voor beloningen. Ik was vol extravagante verlangens en eisen, zo egoïstisch en verachtelijk. Gods woorden riepen me zo vele keren, maar ik verharde mijn hart en deed net alsof ik het niet zag. Mijn hart was vol egoïstische verlangens, hoe zou ik op Gods vermaningen hebben kunnen letten? O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik kan het niet verdragen terug te kijken op de dingen uit het verleden, het was allemaal mijn opstandigheid en lelijkheid. Ik was arrogant, zelfingenomen, losbandig en onbezonnen, ik gaf mijn satanische gezindheid de vrije teugel. Mijn overtredingen kwellen mijn geweten, ik huil tijdens mijn bekentenissen. Hoe kan ik mijn achterstand inhalen?

2 Alleen door oordeel te ondergaan kon ik zien dat ik een hypocriet was. Zo vele keren had ik mijn eeuwige liefde gezworen en toch kon ik de test van een beproeving niet doorstaan. Zo vele keren had ik berouw getoond en gebeden, waarbij ik beweerde dat ik een nieuw mens zou worden, en toch was dat een leugen. Alleen door oordeel te ondergaan zag ik duidelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou beoefenen, uiteindelijk zou worden ontmaskerd. Door de beproevingen kwam ik tot diep berouw, ik ging mijn diepe verdorvenheid verachten en het feit dat het me ontbrak aan menselijkheid. Ik val voor God neer, ik ben vervuld van wroeging, ik vernieuw mezelf om Gods hart te troosten. O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik wil alleen nog maar met mijn hele ziel en zaligheid mijn plicht zo goed mogelijk uitvoeren. Ik wil mezelf in uw handen leggen, om te gehoorzamen aan uw regelingen en heerschappij. Ik neem mezelf voor de waarheid te beoefenen, welke wendingen de weg vooruit ook neemt, ik ben vastbesloten u tot het einde toe te volgen!

Vorige: 245 Besluit een eerlijk mens te zijn

Volgende: 247 Het oordeel openbaart Gods rechtvaardigheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek