De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

246 Berouw hebben en opnieuw beginnen

1 Waarom ontwaakte ik niet? Ik gaf gewoon alles voor het najagen van status en aanzien. Ik richtte me alleen maar op werk en prediken en beoefende of ervoer Gods woorden niet. Waarom ontwaakte ik niet? Ik werkte alleen maar hard voor beloningen. Ik was vol extravagante verlangens en eisen, zo egoïstisch en verachtelijk. Gods woorden riepen me zo vele keren, maar ik verharde mijn hart en deed net alsof ik het niet zag. Mijn hart was vol egoïstische verlangens, hoe zou ik op Gods vermaningen hebben kunnen letten? O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik kan het niet verdragen terug te kijken op de dingen uit het verleden, het was allemaal mijn opstandigheid en lelijkheid. Ik was arrogant, zelfingenomen, losbandig en onbezonnen, ik gaf mijn satanische gezindheid de vrije teugel. Mijn overtredingen kwellen mijn geweten, ik huil tijdens mijn bekentenissen. Hoe kan ik mijn achterstand inhalen?

2 Alleen door oordeel te ondergaan kon ik zien dat ik een hypocriet was. Zo vele keren had ik mijn eeuwige liefde gezworen en toch kon ik de test van een beproeving niet doorstaan. Zo vele keren had ik berouw getoond en gebeden, waarbij ik beweerde dat ik een nieuw mens zou worden, en toch was dat een leugen. Alleen door oordeel te ondergaan zag ik duidelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou beoefenen, uiteindelijk zou worden ontmaskerd. Door de beproevingen kwam ik tot diep berouw, ik ging mijn diepe verdorvenheid verachten en het feit dat het me ontbrak aan menselijkheid. Ik val voor God neer, ik ben vervuld van wroeging, ik vernieuw mezelf om Gods hart te troosten. O God! Mijn daden hebben u zoveel pijn gedaan. Ik schaam me te erg om in uw aanwezigheid te leven, te genieten van uw liefde. Ik wil alleen nog maar met mijn hele ziel en zaligheid mijn plicht zo goed mogelijk uitvoeren. Ik wil mezelf in uw handen leggen, om te gehoorzamen aan uw regelingen en heerschappij. Ik neem mezelf voor de waarheid te beoefenen, welke wendingen de weg vooruit ook neemt, ik ben vastbesloten u tot het einde toe te volgen!

Vorige:Besluit een eerlijk mens te zijn

Volgende:Het oordeel openbaart Gods rechtvaardigheid

Gerelateerde media

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  I De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getu…