We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

395 Het belangrijkste doel van Gods werk van overwinning

Snelheid

395 Het belangrijkste doel van Gods werk van overwinning

Vers 1

Jullie zijn allemaal gevallen in de duisternis

en zijn allemaal diep geschaad.

Dat je de menselijke natuur leert kennen

en naar waarheid leeft, is het doel van Gods werk.

Als je aan de duisternis kunt ontsnappen,

je afscheidt van onreine dingen,

als je heilig kunt worden, heb je de waarheid, dat betekent het.

Het belangrijkste van Gods overwinning is dat de mens wordt gereinigd,

zodat hij de waarheid kan bezitten, want hij begrijpt veel te weinig.

Overwinningswerk gericht op deze mensen is van het grootste belang.

Vers 2

Het is niet dat je aard is veranderd, maar dat je de waarheid beoefent.

Je kunt het vlees verlaten, dit is wat je doet als je gereinigd bent.

Als je de waarheid hebt en er naar leeft kun je door God worden gered.

Wie naar het beeld van Petrus leeft, wordt vervolmaakt, anderen verslagen.

Het belangrijkste van Gods overwinning is dat de mens wordt gereinigd,

zodat hij de waarheid kan bezitten, want hij begrijpt veel te weinig.

Overwinningswerk gericht op deze mensen is van het grootste belang.

Vers 3

Het werk aan alle verslagenen bestaat uit vervloeking,

tuchtiging en uiting van toorn.

zij ontvangen rechtvaardigheid.

Werken aan deze mensen is om hun verdorvenheid te onthullen,

zodat ze het kunnen herkennen en ze volledig overtuigd worden.

Als de mens gehoorzaam wordt eindigt het overwinningswerk.

Zelfs als de meesten de waarheid niet zoeken

eindigt het werk van de overwinning.

Het belangrijkste van Gods overwinning is dat de mens wordt gereinigd,

zodat hij de waarheid kan bezitten, want hij begrijpt veel te weinig.

Overwinningswerk gericht op deze mensen is van het grootste belang.

Naar ‘Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het belang van Gods werk aan de afstammelingen van Moab

Volgende:Het overwinningswerk is van de diepste betekenis

Gerelateerde media