We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

120 God liefhebben is het verlangen van mijn hart

I

Toen ik in deze grote wereld leefde, wist ik nooit wat waarheid was.

Pas nadat ik het woord van Almachtige God had gelezen, vond ik de betekenis van het leven.

Het ware licht is in de wereld gekomen en Christus is de waarheid, de weg en het leven.

Toen ik werd bewaterd en gevoed door Gods woord, vond ik de eeuwige weg van het leven.

Door Gods woorden te beoefenen en te ervaren, ben ik langzaam in het leven gegroeid.

Ik koester de waarheid en Gods woord.

Christus is de praktische God. Ik offer mijn lof en dank.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!

II

Gods woorden openbaren de waarheid en bron van de diepe verdorvenheid van de mens.

De mens is arrogant, egoïstisch en leugenachtig, en het ontbreekt hem aan geweten en verstand.

Toen voor Christus’ zetel over mij werd geoordeeld, smaakte ik Gods rechtvaardige en majesteitelijke gezindheid.

Ik heb meer verering en liefde voor God verworven en onderwerp me waarlijk aan Hem.

Ik ben gemaakt van stof, arm en zielig, zonder bezittingen.

Gods woord heeft me gereinigd en nu kan ik een menselijke gelijkenis uitleven.

Christus is de praktische God, de liefde van de mens waardig.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!

III

Christus die alle waarheden uitdrukt, laat me het licht in het leven zien.

Ik verkrijg het oordeel en de zuivering van Gods woorden en mijn gezindheid is getransformeerd.

God schenkt me waarheid als leven, zodat ik met Hem verenigbaar kan zijn.

Elke woord van God is de waarheid, geworteld in mijn hart.

Door Gods woorden te beoefenen en te ervaren, weet ik eindelijk dat de waarheid leven is en heel kostbaar is.

Het is Zijn woord dat me veranderd heeft, me een nieuw leven heeft geschonken.

Christus is de praktische God. Het is mijn wens Hem voor altijd lief te hebben.

God liefhebben is mijn wens, het verlangen van mijn hart. Halleluja!

Vorige:God is onder ons

Volgende:Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

Gerelateerde media

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…