135 Ik vraag alleen maar God mijn hele leven lief te hebben

1 Hoewel ik zo vele jaren in de Heer geloofde, wist ik toch alleen maar hoe ik van Zijn genade kon genieten. Ik had God nooit echt lief. Ik werkte en leed alleen maar en wilde in ruil hiervoor de zegeningen van het hemelse koninkrijk ontvangen. Pas nu, door het oordeel voor de zetel van Christus te hebben ervaren, ben ik me bewust geworden van de waarheid: God redt de mens door de waarheid uit te drukken en hem zo te reinigen van zijn verdorvenheid, om hem de waarheid te laten begrijpen en de waarheid te laten beoefenen zodat hij voor God kan leven. Maar ik was te diepgaand door Satan verdorven en had mijn geweten en rede verloren. Ik verlangde alleen maar naar Gods genade en beoefende Zijn woorden in het geheel niet. Ik wilde alleen maar in ruil voor mijn lijden en mijn werk de zegen van het hemelse koninkrijk en eeuwig leven ontvangen en schonk nooit enige aandacht aan Gods wil en leefde nooit de werkelijkheid van Gods woorden uit. Door in God te geloven maar tegelijk transacties met Hem af te sluiten, probeerde ik Hem in werkelijkheid te bedriegen en te trotseren.

2 Alleen het oordeel en de openbaring van Gods woorden stelden me in staat duidelijk de waarheid van mijn eigen verdorvenheid te zien. Ik ben arrogant, verwaand, vals, bedrieglijk, egoïstisch en verachtelijk, ik heb geen menselijke gelijkenis. Wanneer ik zo verdorven ben, hoe zou ik dan zonder Gods oordeel te hebben ondergaan, God kunnen kennen of gehoorzamen? Hoe zou ik het, zonder God te kennen en zonder Hem te vereren waardig zijn, voor Hem te leven? Door middel van oordeel, beproevingen en loutering heb ik ervaren dat Gods liefde zó werkelijk is. Hoewel ik veel pijn heb geleden wordt mijn verdorven gezindheid uiteindelijk gezuiverd. Door Gods rechtvaardigheid en heiligheid te kennen, krijg ik een godvrezend hart. Alleen door de waarheid te beoefenen en God lief te hebben en te gehoorzamen, leef ik nu enige menselijke gelijkenis uit. Gods oordeel heeft me in staat gesteld de waarheid te verwerven, en door God te kennen kan ik opnieuw leven. Ik heb Gods grote redding bereikt en ik vraag alleen maar God mijn hele leven lief te hebben.

Vorige: 134 Ik ben zo gelukkig voor God te leven

Volgende: 136 Alleen de waarheid nastreven kan leven brengen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek