We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

583 De mensen die leven in zo’n smerig land

Snelheid

583 De mensen die leven in zo’n smerig land

Vers 1

De mens is meer afstandelijk en tegen God gekant,

omdat hij in een smerig land geboren is,

hij is door de samenleving aangetast,

door feodale ethiek beïnvloed

en opgeleid in het ‘hoger onderwijs’;

zijn hart is binnengedrongen, zijn geweten aangevallen,

door achterlijke gedachten, verdorven moraal,

walgelijke filosofieën, waardeloos bestaan,

ontaarde gewoonten,

levensstijl en lage ideeën over het leven.

Zij die leven in ’t duister

beoefenen de waarheid niet, hoewel ze haar horen,

noch zoeken ze God, al zien ze Zijn verschijning.

Hoe kan de mens, zo ontaard en decadent,

gered worden en leven in het licht,

en leven in het licht?

Vers 2

De gezindheid van de mens wordt valser met de dag.

Niemand is bereid om vrijwillig

ook maar iets op te geven voor God,

te gehoorzamen en Zijn verschijning te zoeken.

Veel liever jagen ze genoegens na

onder het domein van Satan,

en geven zichzelf over aan de verdorvenheid

van het vlees in het land van slijk.

Zij die leven in ’t duister

beoefenen de waarheid niet, hoewel ze haar horen,

noch zoeken ze God, al zien ze Zijn verschijning.

Hoe kan de mens, zo ontaard en decadent,

gered worden en leven in het licht,

en leven in het licht?

Naar ‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De verachtelijke bedoelingen achter het geloof van de mens in God

Volgende:God haat gevoelens tussen mensen

Gerelateerde media

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…