De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

130 Ik leef in de aanwezigheid van God

1 Ik ben elke dag stil in Gods aanwezigheid en ik overweeg en denk na over Zijn woord. Wanneer ik mijzelf onderzoek, zie ik dat er nog steeds veel verdorvenheden zijn in mijn gedachten en spreken. Ik sloof me vaak uit wanneer ik spreek en handel opdat anderen naar me opkijken. Ik doe altijd mijn best over anderen te zegevieren, ik ben zelfgenoegzaam en arrogant en lijk in niets op een menselijk wezen. Geconfronteerd met het oordeel van en de blootstelling aan Gods woord, voel ik me diep beschaamd. Het lijkt erop alsof ik me goed gedraag, maar mijn gezindheid is niet veranderd. Ik heb geen realiteit en ik ben nog steeds zo arrogant, God heeft me lange tijd verafschuwd. Ik haat het dat ik zo diepgaand verdorven ben en ik wil Gods oordeel aanvaarden.

2 Ik ben stil in Gods aanwezigheid en zoek Zijn wil in alle dingen. Ik communiceer met God in Zijn woorden, ik begrijp de waarheid en mijn hart is verhelderd. Het feit dat ik misvattingen koester wanneer ik met mensen, gebeurtenissen en dingen word geconfronteerd, toont dat ik geen realiteit heb. Ik klaag altijd, betuig mijn onschuld en probeer het te vergoelijken, en ik ben niet in het minst gehoorzaam. Met een begrip van de waarheid zie ik dat Gods werk de mens te reinigen zó werkelijk is. Hoe meer het tegen onze eigen opvattingen ingaat, hoe meer waarheid er te zoeken is. Gods woord ervaren en de werkelijkheid binnengaan is waarlijk oog in oog staan met God. Zonder verwarring of belemmering, ervaar ik nu Gods liefde.

3 Ik leef in Gods aanwezigheid en aanvaard altijd Zijn toetsing. Eén voor één aanvaarden mijn gedachten en handelingen het oordeel en de reiniging van Gods woord. Met het werk en de leiding van de Heilige Geest is mijn hart vredig en gerustgesteld. Mijn hart vereert God en Hij beschermt me, ik zal God nooit meer beledigen. Ik word vaak stil in Gods aanwezigheid, mijn hart vreest God en vermijdt het kwaad. Ik beoefen Gods woord en gedraag mezelf in overeenstemming met de waarheid, en ik heb God lief en gehoorzaam Hem. Gods woord leidt me en ik begeef me op het rechte pad van geloof in God. Door de waarheid te winnen wordt mijn verdorvenheid gereinigd, en ik prijs God in mijn hart.

Vorige:We moeten ons eigen pad kiezen

Volgende:Ik geef mijn liefde aan God

Gerelateerde media

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …