We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

944 Het is betekenisvol om je leven te wijden aan het vervullen van je plicht

1 Zij die Gods werk van de laatste dagen aanvaarden, zijn het meest intelligent. Nadat ze meerdere jaren oordeel en tuchtiging hebben ondergaan, beginnen ze onbewust de bedoeling van Gods management van de mensheid te begrijpen, evenals het mysterie van Zijn management en redding van de mensheid. Ze beginnen Gods wil te begrijpen en Zijn soevereiniteit te kennen. Ze voelen dat ze verrijkte levens leiden vol gemak en betekenis. God staat het je toe te leven, en als je voor God kunt leven en kunt leven om de plichten van een schepsel te vervullen, leef je een betekenisvol leven. Als je het leven leidt van een wandelend lijk waarin geen geest zit en dat de waarheid niet accepteert en alleen voor het vlees leeft, dan leid je geen betekenisvol leven, want je leven heeft geen waarde.

2 Van de hele mensheid zijn jullie degenen die door God voorbestemd en uitverkoren zijn. Jullie zijn in dit tijdperk geboren, in het land van de grote rode draak, en Hij stelt jullie in staat om jullie huidige plichten te doen. God heeft jullie bevoordeeld, jullie zijn door Hem uitverkoren. Dit is een zegen. God bevoordeelt je en staat het je toe om jezelf omwille van Hem uit te putten, je plichten te vervullen binnen Gods familie, de verplichtingen van een geschapen wezen te vervullen, en een deel van je energie op te offeren. Is dit geen zegen? Nu kunnen jullie elke dag die jullie hebben, leven om van God te getuigen en Gods evangelie van het koninkrijk te verspreiden; God heeft dit goedgekeurd.

3 God geeft je deze kans om op deze manier te leven en jezelf voor Hem uit te putten – dit is iets betekenisvols. Deze kans moet je koesteren; je moet je trots en vereerd voelen. Deze plicht te kunnen vervullen op deze leeftijd, in deze omgeving en onder deze omstandigheden is een kans die zich maar zelden aandient! God kiest zorgvuldig uit de mensheid, en Hij heeft jullie gekozen. Dit is jullie kans. Dit is jullie grootste zegen. Deze zegen is zelfs nog groter dan de zegeningen van de heiligen in de loop van de tijden en generaties!

Naar Gods communicatie

Vorige:Hoe om te gaan met Gods opdracht

Volgende:Zoek de waarheid zodat je het werk van de Heilige Geest verwerft

Gerelateerde media