We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

109 Waar iemand die van God houdt op lijkt

Refrein

Zij die van God houden, vervullen trouw hun plicht en worden het meest door God gezegend.

Zij die van God houden zijn eerlijke mensen waar God van houdt.

Zij die van God houden gehoorzamen Hem en volgen Zijn wil.

Alleen zij die van God houden komen in aanmerking voor vervolmaking door oordeel en tuchtiging.

1

Zij die van God houden zijn oprecht, hun harten zijn eerlijk en zuiver.

Ze volgen Christus met heel hun hart zonder twijfel of terughoudendheid.

Zij die echt van God houden hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid.

Ze houden van de waarheid en zijn voor hun leven afhankelijk van Gods woorden, ze kunnen niet van God weggaan.

2

Zij die van God houden gehoorzamen Hem, ze zijn uit de grond van hun hart vriendelijk en menslievend.

Ze zijn nooit plichtmatig in het uitvoeren hun plicht, ze houden in alles rekening met Gods wil.

Zij die echt van God houden delen Gods gedachten en zorgen.

Ze putten zichzelf trouw uit en lijden ontberingen zonder te klagen en hebben het nooit over een beloning.

3

Zij die van God houden vrezen God, ze brengen de waarheid in praktijk zodra ze deze eenmaal begrijpen.

Ze aanvaarden Gods onderzoek in alles, ze zijn een open boek, ze leven in het licht.

Zij die echt van God houden zoeken in alles naar Zijn wil.

Ze zijn principieel in hun woorden en daden en ze leven de werkelijkheid van de waarheid na.

4

Zij die van God houden zijn Hem toegewijd, ze leggen getuigenis af als ze met beproevingen te maken krijgen.

Ze verliezen nog liever hun eigen leven dan dat ze God verraden.

Zij die echt van God houden, concentreren zich op de zoektocht naar het kennen van God.

Ze onderwerpen zich zonder klagen aan Gods orkestratie, hun harten vol liefde voor God veranderen nooit.

Vorige:Zij die oprecht van God houden zijn allemaal eerlijke mensen

Volgende:Heb God lief om in het licht te leven

Gerelateerde media

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …