We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

109 Waar iemand die van God houdt op lijkt

Refrein

Zij die van God houden, vervullen trouw hun plicht en worden het meest door God gezegend.

Zij die van God houden zijn eerlijke mensen waar God van houdt.

Zij die van God houden gehoorzamen Hem en volgen Zijn wil.

Alleen zij die van God houden komen in aanmerking voor vervolmaking door oordeel en tuchtiging.

1

Zij die van God houden zijn oprecht, hun harten zijn eerlijk en zuiver.

Ze volgen Christus met heel hun hart zonder twijfel of terughoudendheid.

Zij die echt van God houden hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid.

Ze houden van de waarheid en zijn voor hun leven afhankelijk van Gods woorden, ze kunnen niet van God weggaan.

2

Zij die van God houden gehoorzamen Hem, ze zijn uit de grond van hun hart vriendelijk en menslievend.

Ze zijn nooit plichtmatig in het uitvoeren hun plicht, ze houden in alles rekening met Gods wil.

Zij die echt van God houden delen Gods gedachten en zorgen.

Ze putten zichzelf trouw uit en lijden ontberingen zonder te klagen en hebben het nooit over een beloning.

3

Zij die van God houden vrezen God, ze brengen de waarheid in praktijk zodra ze deze eenmaal begrijpen.

Ze aanvaarden Gods onderzoek in alles, ze zijn een open boek, ze leven in het licht.

Zij die echt van God houden zoeken in alles naar Zijn wil.

Ze zijn principieel in hun woorden en daden en ze leven de werkelijkheid van de waarheid na.

4

Zij die van God houden zijn Hem toegewijd, ze leggen getuigenis af als ze met beproevingen te maken krijgen.

Ze verliezen nog liever hun eigen leven dan dat ze God verraden.

Zij die echt van God houden, concentreren zich op de zoektocht naar het kennen van God.

Ze onderwerpen zich zonder klagen aan Gods orkestratie, hun harten vol liefde voor God veranderen nooit.

Vorige:Zij die oprecht van God houden zijn allemaal eerlijke mensen

Volgende:Heb God lief om in het licht te leven

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …