De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

261 Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren

Snelheid

261 Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren

I

Werkend in het vlees, heeft U pijn en schaamte geleden.

De wereld bespot en lastert Uw weg. Religieuzen oordelen en luizen U erin.

Achtervolgd door de rode draak, geminacht door dit tijdperk.

Rustig volhardend en waarheden uitdrukkend,

doet U dit alles, omdat U de mens wil redden.

Hoewel onschuldig, draagt U verwijten en tarting.

Heilig en toch onder zondaars om de mens te redden.

U geeft zonder spijt waarheid en leven aan de mensheid.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend, getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen, geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.

II

Uw woorden etend en drinkend leren we waarheden,

zien we de wortel van het kwaad in de wereld,

kennen we de waardevolle waarheid die moeilijk te verwerven is.

met de redding van de laatste dagen als Uw genade.

U geeft zonder spijt waarheid en leven aan de mensheid.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend, getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen, geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.

III

U wandelt tussen de kerken en leeft met de mens.

Onze opstand ziend, heeft U ook pijn en verdriet.

Onze kinderlijkheid geeft U slapeloze nachten.

U heeft alles gezegd en hard gewerkt om de mens snel te redden.

Uw woorden klinken misschien hard voor ons,

maar ze helpen ons te weten wie we zijn geworden.

U reinigt de verdorvenheid van de mens.

Uw oordeel is een zegen en liefde.

Door het oordeel van Uw woorden te ondergaan

en de tuchtiging van Uw woorden te ondergaan,

leren we de waarheid, weten we dat U rechtvaardig, heilig bent.

De oude gezindheid is veranderd. Wij voelen Uw liefde ook.

Oh God, U bent zo liefelijk.

Uw woorden van het leven, voor altijd in onze harten.

Uw verzoek herinnerend, getuigen we van het evangelie van Uw koninkrijk.

We zullen onze plicht vervullen, geven mooie, geweldige getuigenis voor U.

Ik hou van U in mijn hart, God,

houd voor altijd Uw liefde ook in mijn gedachten.

Vorige:Smachten naar Almachtige God

Volgende:O, God, mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn

Gerelateerde media