De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

231 Gods oordeel maakte mijn God liefhebbende hart zuiverder

1 O God! Mijn vlees is ongehoorzaam en u tuchtigt mij en oordeelt mij. Ik verheug me over uw tuchtiging en oordeel en zelfs als u mij niet wilt, zie ik in uw oordeel uw heilige en rechtvaardige gezindheid. Wanneer u mij oordeelt, zodat anderen uw rechtvaardige gezindheid in uw oordeel kunnen aanschouwen, voel ik mij tevreden.

2 Ik wens alleen dat uw gezindheid getoond kan worden zodat uw rechtvaardige gezindheid door alle schepselen gezien mag worden en ik u zuiverder lief kan hebben door uw oordeel en de gelijkenis kan krijgen van iemand die rechtvaardig is. Dit oordeel van u is goed, want zo is uw genadige wil.

3 Ik weet dat er nog steeds veel in mij is hetgeen opstandig is en dat ik nog steeds niet in staat ben om voor u te verschijnen. Ik wens dat u mij nog meer oordeelt, hetzij door een vijandige omgeving of grote beproevingen; het maakt niet uit wat u doet, voor mij is het waardevol. Uw liefde is zo diepzinnig en ik ben bereid me over te geven aan uw genade zonder enige klacht.

Vorige:Ik ben maar een klein geschapen wezen

Volgende:Gods liefde staat me toe om redding verkrijgen

Gerelateerde media