We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

705 Het oordeel van Gods woord is om de mens te redden

Snelheid

705 Het oordeel van Gods woord is om de mens te redden

Vers 1

Hoewel ik vele woorden van tuchtiging

en oordeel heb gesproken,

zijn ze niet op jullie toegepast,

nee, niet op jullie toegepast.

Ik kwam om mijn werk te doen en woorden te spreken.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

zijn ze gesproken als oordeel van

jullie verdorvenheid, opstandigheid.

Het doel van mij in dit handelen

is niet om mensen kwaad te doen,

maar om hen te redden van Satans domein.

Mijn woorden zijn streng om resultaat te behalen.

Alleen door op deze manier te werken

kan de mens zichzelf leren kennen,

en zich bevrijden van zijn opstandige gezindheid.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden,

straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.

Vers 2

Het werk van woorden is belangrijk:

De mens kan de waarheid weten en dus beoefenen,

zijn gezindheid veranderen, zichzelf en Gods werk kennen.

Alleen dit werk door spreken

kan de relatie tussen de mens en God bevorderen.

En alleen woorden verklaren de waarheid.

Dit is het beste om de mens te overwinnen.

Los van woorden spreken,

kan niets de mens beter helpen

alle waarheid en al Gods werk te kennen.

God spreekt in de laatste fase van Zijn werk

om onbekende waarheden te onthullen,

en de mens de ware weg en het leven te geven

en zo Gods wil te behagen.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden, straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.

Naar ‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De waarheid over Gods werk van het beheren van mensen

Volgende:Het beeld van de Mensenzoon aanschouwen in Zijn oordeel en tuchtiging

Gerelateerde media

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Alleen God heeft de weg van het leven

  1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het …

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Kijk wie getuigenis draagt voor God

  Couplet 1 Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit, ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag. Door Gods verheerlijking en…