De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

705 Het oordeel van Gods woord is om de mens te redden

Couplet 1

Hoewel God vele woorden van tuchtiging

en oordeel heeft gesproken,

heeft Hij ze niet op jullie toegepast,

nee, niet op jullie toegepast.

God kwam om Zijn werk te doen en woorden te spreken.

Hoewel Zijn woorden streng zijn,

zijn ze gesproken als oordeel van

jullie verdorvenheid, opstandigheid.

Het doel van God in dit handelen

is niet om mensen kwaad te doen,

maar om hen te redden van Satans domein.

Gods woorden zijn streng om resultaat te behalen.

Alleen door op deze manier te werken

kan de mens zichzelf leren kennen,

en zich bevrijden van zijn opstandige gezindheid.

Hoewel Gods woorden streng zijn,

uit Hij ze voor de redding van de mensheid,

en Hij spreekt alleen woorden, straft het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens, en te weten dat God redding is.

Couplet 2

Het werk van woorden is belangrijk:

De mens kan de waarheid weten en dus beoefenen,

zijn gezindheid veranderen,

zichzelf en Gods werk kennen.

Alleen dit werk door spreken

kan de relatie tussen de mens en God bevorderen.

En alleen woorden verklaren de waarheid.

Dit is het best om de mens te overwinnen.

Los van woorden spreken,

kan niets de mens beter helpen

alle waarheid en al Gods werk te kennen.

God spreekt in de laatste fase van Zijn werk

om onbekende waarheden te onthullen,

en de mens de ware weg en het leven te geven

en zo Gods wil te behagen.

Hoewel Gods woorden streng zijn,

uit Hij ze voor de redding van de mensheid,

en Hij spreekt alleen woorden, straft het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.

Naar ‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen voor het heil van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De waarheid over Gods werk van het beheren van mensen

Volgende:Het beeld van de Mensenzoon aanschouwen in Zijn oordeel en tuchtiging

Gerelateerde media

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…