705 Het oordeel van Gods woord is om de mens te redden

Vers 1

Hoewel ik vele woorden van tuchtiging

en oordeel heb gesproken,

zijn ze niet op jullie toegepast,

nee, niet op jullie toegepast.

Ik kwam om mijn werk te doen en woorden te spreken.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

zijn ze gesproken als oordeel van

jullie verdorvenheid, opstandigheid.

Het doel van mij in dit handelen

is niet om mensen kwaad te doen,

maar om hen te redden van Satans domein.

Mijn woorden zijn streng om resultaat te behalen.

Alleen door op deze manier te werken

kan de mens zichzelf leren kennen,

en zich bevrijden van zijn opstandige gezindheid.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden,

straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.


Vers 2

Het werk van woorden is belangrijk:

De mens kan de waarheid weten en dus beoefenen,

zijn gezindheid veranderen, zichzelf en Gods werk kennen.

Alleen dit werk door spreken

kan de relatie tussen de mens en God bevorderen.

En alleen woorden verklaren de waarheid.

Dit is het beste om de mens te overwinnen.

Los van woorden spreken,

kan niets de mens beter helpen

alle waarheid en al Gods werk te kennen.

God spreekt in de laatste fase van Zijn werk

om onbekende waarheden te onthullen,

en de mens de ware weg en het leven te geven

en zo Gods wil te behagen.

Hoewel mijn woorden streng zijn,

worden ze geuit voor de redding van de mensheid,

want ik spreek alleen woorden, straf het mensenvlees niet.

Ze helpen de mens te leven in het licht,

te weten dat het bestaat en kostbaar is,

en dat ze goed zijn voor de mens,

en te weten dat God redding is.


Naar ‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 704 De waarheid over Gods werk van het beheren van mensen

Volgende: 706 Het beeld van de Mensenzoon aanschouwen in Zijn oordeel en tuchtiging

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek