385 Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren

Vers 1

In het werk dat God doet in de laatste dagen,

is het woord machtiger dan tekenen en wonderen,

het gezag van het woord overtreft wonderen.

Het toon de mens’ verdorven gezindheid.

Je kunt haar zelf niet herkennen,

maar wanneer het woord haar voor je openlegt,

zul je haar ontdekken, niet ontkennen,

en het zal je volledig overtuigen.


Voor-refrein 1

Dit is het gezag van het woord.

Dit is het resultaat dat wordt bereikt

door het werk van het woord vandaag,

ja, dit is wat Gods woord kan bereiken.


Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.


Vers 2

Door dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens zijn eigen vuile

en verdorven wezen kunnen zien,

hij zal veranderen en worden gezuiverd.

Alleen zo kan de mens waardig worden

om terug te keren voor Gods troon.

Het oordeel en de tuchtiging van het woord

maken dat de mens door God gewonnen kan worden.


Voor-refrein 2

Het oordeel van het woord, zijn louter en verklaring,

onthullen alle noties, motieven, verwachtingen en

onzuiverheden in het hart van de mens.


Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.


Brug

Alle vruchten die je krijgt door het woord

zijn groter dan die je krijgt door tekenen en wonderen.

Je ziet Zijn glorie en Zijn gezag,

niet slechts door Zijn kruisiging,

Zijn heling van de zieken, of uitdrijven van demonen,

maar meer door het oordeel van Zijn woorden, de woorden van God.


Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.


Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 384 Gods rechtvaardige oordeel aan het einde der tijden classificeert de mensheid

Volgende: 386 Het doel van Gods werk van het oordeel

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek