De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

85 Onze vreugde over Gods redding

Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Couplet 1

We sporen onszelf aan de waarheid na te streven,

we laten onze wanhoop achter ons.

Onze stemmen klinken vrijelijk in liederen:

we volgen het ritme en openen ons hart.

We staan hand in hand en hart aan hart,

we willen dat u onze vreugde voelt.

We willen u niet nog meer verdriet doen.

Met open armen, heffen we onze handen om te dansen.

Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding, geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen, we dansen van vreugde voor u.

Couplet 2

Wat is het dat ons hart raakt? Waarom is het dat we huilen?

Uw oordeel reinigt ons.

Dit maakt dat onze tranen vloeien en het raakt ons in ons hart,

met open armen, verwelkomen wij hoop.

We proberen u lief te hebben en voor u te leven, en ons verdriet verdwijnt.

U bent vol genade, en u zaait de zaden van liefde:

uit het stof en de modder wordt de mens een schitterende vrucht.

Brug

De verdorven mensheid wordt begunstigd;

we voelen vreugde want we worden gered.

Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding, geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen, we dansen van vreugde voor u.

Couplet 3

Oh, Almachtige God! U houdt zo veel van ons!

Hoewel beproevingen ons pijn brengen,

zullen we u volgen, met uw liefde, tot aan het einde,

aan u toegewijd tot onze laatste adem.

We praktiseren de waarheid en gehoorzamen trouw.

In dit leven, leven we alleen voor u.

We willen niet dat u zich zorgen om ons maakt.

We zingen prachtige liederen en dansen vreugdevol alleen voor u.

Refrein

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Bij het ontvangen van uw redding, geven we ons hart als offer aan u.

We loven u met luide stemmen, we dansen van vreugde voor u.

We zingen en dansen! We zijn vol van vreugde!

Vorige:De ware liefde van God

Volgende:Lied van zoete liefde

Gerelateerde media

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.