We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

561 Is het Gods wil dat je in het vlees leeft?

1 Maar ze spelen allemaal met God; ze weten allemaal wel extra voedingssupplementen in te nemen, maar bekommeren zich niet om God – is dit God dienen? Is dit God liefhebben? Geen wonder dat ze de hele dag zonder zorgen in de wereld doorbrengen, lui en levenloos. Maar toch zijn sommige mensen nog niet tevreden en creëren ze hun eigen verdriet. Dit noemt men zelfmedelijden! Is het God die je een verdrietig gevoel geeft? Doe je jezelf geen verdriet op deze manier? Kan Gods genade in geen enkel opzicht de bron van je geluk zijn? Je hebt je de hele tijd niets van Gods wil aangetrokken en je bent negatief, ziekelijk en benauwd geweest – waarom is dit zo?

2 Is het Gods wil om je in het vlees te laten leven? Je weet niets van Gods wil, je bent onrustig in je eigen hart, je moppert en klaagt en kniest de hele dag, en je vlees heeft pijn en marteling te verduren. Je vraagt dat anderen God loven te midden van tuchtiging, dat ze tuchtiging te boven komen en er niet door geremd worden – toch ben je erin gevallen en kun je niet ontsnappen. Het kost jaren om deze Dong Cunrui-achtige ‘geest van zelfopoffering’ na te doen. Voel je je niet beschaamd wanneer je woorden en leerstellingen predikt? Ken je jezelf? Heb je jezelf aan de kant geschoven? Heb je God echt lief? Heb je je vooruitzichten en lot terzijde gelegd?

Naar ‘Hoofdstuk 40’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Is de wereld jouw rustplaats?

Volgende:Hebben jullie waar geloof in Christus?

Gerelateerde media