We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

432 Is God zo simpel als je zegt?

1 Mensen hebben al deze vele jaren niet alleen de Geest en niet alleen een mens gezien, een mannelijke, maar ook veel dingen die niet stroken met de opvattingen van de mens, daarom kunnen ze mij nooit helemaal doorgronden. Ze blijven half geloven en half aan mij twijfelen, alsof ik besta en toch ook een fantasievolle droom ben. Daarom weten mensen tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat God is. Kun je mij echt in één simpele zin beschrijven? Durf je werkelijk te zeggen “Jezus is niemand anders dan God en God is niemand anders dan Jezus”? Waag je werkelijk te stellen “God is niemand anders dan de Geest en de Geest is niemand anders dan God”? Zeg je gerust “God is gewoon een persoon die met vlees is bekleed”? Heb je echt de moed om te beweren “De beeltenis van Jezus is simpelweg de grote beeltenis van God”? Ben je in staat om Gods gezindheid en beeltenis volledig te verklaren op basis van je gave om woorden te spreken?

2 Welnu, weet je echt wat God is? Is God een mens? Is God een Geest? Is God werkelijk een man? Kan alleen Jezus het werk volbrengen wat ik wil doen? Als je slechts een van de bovenstaande opties kiest om mijn wezen te beschrijven, zou je een zeer onwetende trouwe gelovige zijn. Als ik slechts één keer werk als geïncarneerd vlees, kunnen jullie mij dan afbakenen? Kun je mij werkelijk volkomen begrijpen met één blik? Kun je mij werkelijk volledig beschrijven op basis van wat je tijdens je leven hebt gezien? En als ik in mijn twee incarnaties vergelijkbaar werk doe, hoe zouden jullie mij dan zien? Zouden jullie mij voor altijd aan het kruis genageld laten? Kan God zo simpel zijn als je zegt?

Naar ‘Wat is jouw begrip van God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe verwelkom je de terugkomst van Jezus?

Volgende:Gods incarnatie ontmaskert alle mensen

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…