De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

Snelheid

Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

I

Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan

door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan.

Zij die zich bevrijd hebben van Satans invloed

zullen verkregen worden door God en de laatste rust ingaan.

De essentie van oordeel

en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

II

Alleen deze reiniging verwijdert onrechtvaardigheid.

Deze tuchtiging en oordeel

brengt de ongehoorzaamheid van de mens aan het licht,

hierbij de geredden van de vervloekten scheidend,

en zij die zullen blijven van zij die dat niet zullen doen.

De essentie van oordeel

en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

III

Uiteindelijk zal God het slechte bestraffen en het goede belonen

om de mensheid te reinigen en hen te brengen naar de eeuwige rust.

Dit is de laatste cruciale fase om Gods werk te voltooien.

Als de slechten overblijven, kan de mensheid geen rust ingaan.

Als Hij klaar is, zal de hele mensheid heilig zijn,

en leeft God eindelijk vredevol in rust.

De essentie van oordeel

en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De principes om de ware weg te zoeken

Volgende:De symbolen van Gods Overwinning

Mogelijk vindt u dit ook interessant