We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

555 Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven

Snelheid

555 Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven

Vers 1

Hoewel de mens God in zijn hart laat kijken,

betekent dit niet dat hij Gods regelingen kan gehoorzamen,

noch dat hij zijn lot en alles

onder Gods beheer heeft geplaatst.

Wat voor eed je ook aflegt voor God,

wat je ook aan Hem verklaart,

in Gods ogen is je hart nog steeds gesloten voor Hem,

want je staat Hem niet toe het te beheren.

Refrein

Hoewel de mens in God gelooft, is zijn hart zonder God.

Hij weet niet hoe God lief te hebben,

noch wil hij God liefhebben,

want zijn hart komt nooit dichtbij God;

hij probeert God altijd te mijden.

Dus zijn hart is ver verwijderd van God.

Vers 2

Je hebt je hart niet gegeven aan God,

en je spreekt alleen welluidende woorden voor God.

Je bedrieglijke bedoelingen verberg je voor God,

samen met je intriges en plannen,

je houdt je vooruitzichten krampachtig vast,

bang dat God ze weg zal nemen.

Daarom ziet God nooit de oprechtheid

van de mens jegens Hem.

Refrein

Hoewel de mens in God gelooft, is zijn hart zonder God.

Hij weet niet hoe God lief te hebben,

noch wil hij God liefhebben,

want zijn hart komt nooit dichtbij God;

hij probeert God altijd te mijden.

Dus zijn hart is ver verwijderd van God.

Vers 3

Al doorgrondt God het hart van de mens,

en kan Hij zien wat de mens denkt en wenst,

en zien wat de mens bewaart in zijn hart,

het hart van de mens is niet van God.

God heeft het recht te observeren,

maar Hij heeft niet het recht te beschikken.

In het subjectieve bewustzijn van de mens,

wil de mens zich niet overgeven aan Gods genade.

Brug

Niet alleen heeft de mens zich afgesloten voor God,

er zijn zelfs mensen die hun hart

verpakken met gladde praatjes en vleierij,

om met een verkeerde indruk Gods vertrouwen te winnen,

terwijl ze hun ware gelaat verbergen voor God.

God ziet het hart van de mens.

Refrein

Hoewel de mens in God gelooft, is zijn hart zonder God.

Hij weet niet hoe God lief te hebben,

noch wil hij God liefhebben,

want zijn hart komt nooit dichtbij God;

hij probeert God altijd te mijden.

Dus zijn hart is ver verwijderd van God.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Leven jullie waarlijk in Gods woorden?

Volgende:De misleiding van God door de mens dringt in al hun daden door

Gerelateerde media