We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

639 Hebben jullie nog steeds niet veel gekregen van God?

1 Hoewel Job beproevingen van Jehova doorstond, was hij slechts een rechtschapen man die Jehova vereerde en zelfs toen hij deze beproevingen onderging, klaagde hij niet over Hem, maar koesterde hij zijn treffen met Jehova. Mensen koesteren tegenwoordig niet alleen de aanwezigheid van Jehova niet, zij wijzen Zijn verschijning af, verafschuwen die, klagen erover en bespotten die. Hebben jullie niet meer dan een klein beetje verkregen? Was jullie lijden echt zo groot? Waren jullie zegeningen niet groter dan die van Maria en Jakobus? Was jullie weerstand niet schamel geweest? Kan het zo zijn dat wat ik van jullie verwachtte, wat ik van jullie vroeg, te groot en te veel was?

2 Mijn toorn werd alleen losgelaten op die Israëlieten die mij weerstonden, niet direct op jullie en wat jullie kregen, waren slechts mijn onverbiddelijke oordeel en openbaarmakingen evenals de meedogenloos vurige raffinering. Desondanks weerstaan mensen mij en bestrijden mij zonder een greintje gehoorzaamheid. En er zijn er ook die afstand van mij nemen en mij ontkennen; dat soort mens is niets beter dan de stam van Korach en Dathan die in opstand tegen Mozes kwamen. De harten van mensen zijn te veel versteend en hun natuur is te koppig. Ze zullen hun oude manieren nooit afleren. Hoe kunnen mensen met dit soort gezindheid weten dat ze zegeningen hebben ontvangen die honderd keer groter zijn dan die van Job?

3 Hoe kunnen zij ontdekken dat wat zij genieten zegeningen zijn die door de eeuwen heen amper zijn gezien, die geen mens eerder heeft genoten? Hoe kan het geweten van mensen dit soort zegen voelen als het een straf inhoudt? Om eerlijk te zijn, het enige wat ik van jullie vraag is dat jullie een rolmodel van mijn werk zijn en getuigen van mijn gehele gezindheid en al mijn handelingen, zodat jullie bevrijd kunnen worden van de kwellingen van Satan. Maar de mensheid heeft zich altijd verzet tegen mijn werk en staat er bewust vijandig tegenover. Hoe kan zo’n persoon mij niet uitlokken om de wetten van Israël terug te brengen en mijn toorn jegens Israël op hem uit te storten?

Naar ‘Wat verstaan jullie onder zegeningen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het meest bedroevende van het geloof van de mensheid in God

Volgende:Jullie zijn te opstandig

Gerelateerde media

 • Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

  Gezien we zoeken naar Gods voetstappen, moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil, zoeken naar Gods woorden en uitspraken, zoeken naar Gods woorden en uitspraken.

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…