De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

Snelheid

Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

I

Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen,

en dat de Schepper bemind moet worden.

Het zit in het overwinnende werk,

je begrijpt het menselijk leven volledig, en je ziet de armen van God.

II

Het is in dit overwinnen, dat je de ware betekenis van "mens" kent,

en je de juiste weg van 't menselijk leven krijgt,

en je Gods rechtvaardige gezindheid ziet.

Het is in dit overwinnen, dat je Zijn mooie glorieuze gezicht ziet,

en je alles leert over de oorsprong van de mens,

en de "onsterfelijke geschiedenis" van de mens begrijpt.

Door het woord "geloof", word je geroordeeld, en word je heel wat vervloekt,

maar jij hebt waar geloof en de meest ware, echte en waardevolle dingen.

Waar geloof, waar geloof, door geloof.

III

Het is in dit overwinnen, dat je de voorouders van de mens leert kennen

en de oorsprong van de corruptie van de mens,

je krijgt zegeningen, tegenslagen die je verdient.

Het is in dit overwinnen, dat je zoveel vreugde en troost ontvangt,

en eindeloze kastijding, discipline en straf

van de Schepper naar Zijn schepping.

Door het woord "geloof", word je geroordeeld, en word je heel wat vervloekt,

maar jij hebt waar geloof en de meest ware, echte en waardevolle dingen.

Waar geloof, waar geloof, door geloof.

IV

Komt dit niet allemaal door je kleine geloof?

Als je deze dingen eenmaal hebt opgedaan, is je geloof dan niet gegroeid?

Heb je dan niet veel gewonnen?

Door geloof, door geloof,

Door geloof, door geloof.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Hoe toetreden tot waar gebed

Volgende:De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven