77 Vul je leven met Gods woord

I

Als je vanaf nu spreekt met je hart, spreek dan over Gods woord.

Wanneer je samenkomt laat het dan een gemeenschap zijn in waarheid,

spreek over wat je weet over het woord van God,

wat je beoefent en hoe de Heilige Geest werkt.

Spreek vrijelijk over het woord van God.

En spreek geen loze woorden! Oh ~

Vul je hele leven met het woord van God,

laat zien dat je in Hem gelooft! Laat zien dat je in Hem gelooft!


II

De Heilige Geest zal je verlichten wanneer je over ze spreekt.

De mensen moeten samenwerken, dat is de wil van God.

Als je hieraan niet meewerkt, kan God Zijn werk niet doen.

Maar als jij er niet over spreekt schijnt Hij niet op jou.

Spreek vrijelijk over het woord van God.

En spreek geen loze woorden! Oh ~

Vul je hele leven met het woord van God,

laat zien dat je in Hem gelooft! Oh ~ Laat zien dat je in Hem gelooft!


III

Als de gemeenschap ondiep is, dan komt het toch wel goed,

het komt wel goed. Zonder het ondiepe is er echt geen diepte.

Het proces moet er zijn. Oh ~

Door beoefening krijg jij inzicht in

de illuminatie van de Heilige Geest op jou,

weet hoe je 't woord van God eet en drinkt,

treed in de werkelijkheid van Gods woord.

Alleen met de wil om het samen te doen

ontvang jij het werk van de Heilige Geest!

Spreek vrijelijk over het woord van God.

En spreek geen loze woorden! Oh ~

Vul je hele leven met het woord van God,

laat zien dat je in Hem gelooft! Oh ~

Laat zien dat je in Hem gelooft!

Laat zien dat je in Hem gelooft! Laat zien dat je in Hem gelooft!


uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 75 Schenk aandacht aan het lot van de mens

Volgende: 78 De ware betekenis van geloof in God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek