We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1001 Alles wat God doet is rechtvaardig

1 Kennis van God houdt niet in dat je zegt hoe God is op basis van een menselijke kijk op dingen; de manier waarop mensen kijken bevat geen waarheid. Je moet zien wat Gods wezen is, en wat Gods gezindheid is. Mensen zouden het wezen van God niet moeten bekijken op basis van uiterlijke verschijnselen die voortkomen uit wat God heeft gedaan of wat Hij heeft aangepakt. Gods gezindheid is rechtvaardig, Hij behandelt iedereen gelijk. Dit betekent niet dat de rechtvaardige persoon geen beproevingen hoeft te ondergaan of dat de rechtvaardige persoon bescherming behoeft. Zo is het niet. God heeft het recht jou op de proef te stellen. Het is een uitdrukking van Zijn rechtvaardige gezindheid. God doet wat Hij wil en God heeft eveneens het recht het niet op deze manier te doen. Hij heeft het recht deze dingen alleen te doen, Zijn eigen gezindheid is rechtvaardig.

2 Rechtvaardigheid is in ieder geval niet eerlijk of redelijk. Het is geen egalitarisme of een kwestie van jou toebedelen wat je verdient naar gelang de hoeveelheid werk die je hebt voltooid, of jou betalen voor wat voor werk je dan ook hebt gedaan, of je geven wat je toekomt naar gelang de moeite die je hebt gedaan. Dat is geen rechtvaardigheid. Stel je eens voor dat God Job had geëlimineerd nadat Job getuigenis voor Hem had afgelegd: dan was God ook rechtvaardig geweest. Waarom wordt dit rechtvaardigheid genoemd? Wanneer iets overeenkomt met de opvattingen van de mensen, is het voor hen veel eenvoudiger te zeggen dat God rechtvaardig is. Maar als ze vinden dat het niet met hun opvattingen overeenkomt, als het iets is wat ze niet kunnen begrijpen, dan wordt het heel moeilijk voor hen om te zeggen dat God rechtvaardig is. Gods wezen is rechtvaardigheid. Hoewel het niet eenvoudig is te begrijpen wat God doet, is alles wat Hij doet rechtvaardig. Mensen begrijpen dit alleen niet.

3 Toen God Petrus aan Satan gaf, hoe reageerde Petrus toen? “De mensheid kan niet doorgronden wat u doet, maar alles wat u doet bevat uw goede wil. Er is rechtvaardigheid in alles wat u doet. Hoe kan ik uw wijze daden niet prijzen?” Alles wat God doet is rechtvaardig. Al kun je het misschien niet doorgronden, je moet niet naar eigen believen oordelen. Als iets wat Hij doet jou onredelijk toeschijnt, of je hebt er opvattingen over en je zegt dan dat Hij niet rechtvaardig is, dan ben je hoogst onredelijk. Petrus vond bepaalde dingen onbegrijpelijk, maar toch was hij er zeker van dat Gods wijsheid aanwezig was en dat daar Gods goede wil in zat. Mensen kunnen niet alles doorgronden, er is zoveel dat ze niet begrijpen. Het is echt niet eenvoudig Gods gezindheid te kennen.

Naar ‘Hoe Gods rechtvaardige gezindheid te begrijpen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Hoe het pad van Petrus te bewandelen

Volgende:Je bewandelt het pad van Paulus als je de waarheid niet nastreeft

Gerelateerde media

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

  I God werd vlees in de laatste dagen om het werk te doen dat Hij moest doen, om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij werkt persoonlijk onder …

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.