1027 God ondergaat grote vernedering om mensen te redden

1 De mens en God zijn fundamenteel verschillend en leven in twee verschillende werelden. De mens is niet in staat om Gods taal te begrijpen en Gods gedachten nog veel minder. Alleen God begrijpt de mens, en het is voor de mens onmogelijk om God te begrijpen. Daarom moet God vlees worden en de gedaante van een mens aannemen aan de buitenkant op hem lijken, enorme vernedering en pijn ondergaan om de mensheid te redden, zodat men het werk van God kan begrijpen en kennen. Waarom redt God de mens altijd en geeft Hij het nooit op? Komt dat niet vanwege Zijn liefde voor de mens? Hij ziet dat de mens door Satan wordt verdorven en Hij kan het niet verdragen los te laten of op te geven. Hij heeft dan ook een managementplan.

2 Als het zo was als mensen zich voorstelden en Hij de mensheid vernietigde zodra Hij boos werd, zou er geen noodzaak zijn op deze manier te lijden om de mens te redden. En juist vanwege de pijn die Hij lijdt door Zijn vleeswording ontdekt de mensheid Zijn liefde beetje bij beetje en raken alle mensen daarmee bekend. Als God dit soort werk nu niet deed, zouden mensen alleen weten dat er een God in de hemel is en dat Hij liefde heeft voor de mensheid. Als dat het geval was, zou het alleen om een leerstelling gaan, en zouden mensen Gods ware liefde nooit kunnen zien en ervaren.

3 Alleen doordat God Zijn werk in het vlees doet, kunnen mensen werkelijk begrip van Hem hebben. Dit begrip is niet vaag of hol, en evenmin is het een leerstelling die men alleen met de lippen belijdt, maar het is veeleer levensecht begrip, omdat de liefde die God aan de mens geeft tastbaar voordeel heeft. Hoe groot was de liefde die Jezus de mensen gaf? Hij werd gekruisigd ten behoeve van de verdorven mensheid en diende als een zondoffer; Hij was gekomen om het verlossingswerk voor de mensheid te voltooien, tot aan het moment dat Hij gekruisigd werd toe. Deze liefde was grenzeloos en het werk dat God heeft gedaan, is van diepe betekenis.

Naar ‘Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1026 Gods ervaring van de pijn van de mens is van diepe betekenis

Volgende: 1028 Gods essentie is zowel almachtig als praktisch

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek