De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

Snelheid

Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

I

De plicht van de mens hangt niet af van of hij is gezegend of vervloekt.

Zijn plicht is wat hij moet vervullen zonder betaling of voorwaarden.

Gezegend zijn zij die van goedheid genieten

nadat ze veroordeeld zijn en vervolmaakt.

Vervloekt zijn zij die falen hun gezindheid te veranderen

en lijden onder hun straf.

De mens moet zijn plicht vervullen. Hij moet doen wat hij kan doen,

of hij nu gezegend is of vervloekt.

Dat maakt 'm een volgeling, dat maakt 'm een volgeling van God.

Dit maakt 'm een volgeling van God.

II

Doe je plicht niet voor zegeningen en weiger niet uit angst voor een vloek.

Plicht moet vervuld worden. Jouw falen betekent dat je rebelleert.

Gezegend zijn zij die van goedheid genieten

nadat ze veroordeeld zijn en vervolmaakt.

Vervloekt zijn zij die falen hun gezindheid te veranderen

en lijden onder hun straf.

De mens moet zijn plicht vervullen. Hij moet doen wat hij kan doen,

of hij nu gezegend is of vervloekt.

Dat maakt 'm een volgeling, dat maakt 'm een volgeling van God.

Dit maakt 'm een volgeling van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De weg om Gods gezag te kennen

Volgende:Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

Gerelateerde media