723 Onderga Gods werk om Zijn liefelijkheid te ontdekken

Vers 1

Gods wezen is niet slechts om in te geloven,

maar ook om lief te hebben.

Maar voor vele mensen die geloven in God, is dit nog onbekend.

Gods liefelijkheid wordt geuit in Zijn werk

en kan alleen ontdekt worden als mensen deze persoonlijk ervaren.


Voor-refrein 1

Gods liefelijkheid is voelbaar in echte ervaringen.

Zonder deze in het echt te zien kan niemand haar vinden.

Mensen durven niet van God te houden,

noch proberen ze dit te doen.

Ze hebben nooit ontdekt dat zoveel

van God liefelijk is of ontdekt dat Hij houdt van de mens,

dat Hij de God is om van te houden.


Refrein

Er is zoveel om van te houden aan God,

niet te zien zonder omgang met Hem.

Als God op aard komt,

kan de mens Zijn echte daden en liefelijkheid zien,

en Zijn echte en normale gezindheid.

Dit alles is veel echter dan het idee van God in de hemel.

Er is zoveel om van te houden aan God,

zoveel om van te houden aan God.


Vers 2

Hoeveel de mens ook houdt van God in de hemel,

is het vol menselijke ideeën en is het niet echt.

Ook al is hun liefde voor God op aarde gering, ze is wel echt.

Door Zijn echte werk, maakt God dat mensen Hem kennen.

Door deze kennis wint Hij hun liefde.

Voor die liefde komt God op aarde

laat Hij hen Zijn werkelijkheid ervaren.


Voor-refrein 2

Als Petrus nooit met Jezus geleefd had,

kon hij niet van Hem houden.

Dus zijn trouw aan Jezus was ook

gebouwd op omgang met Hem.

Mensen durven niet van God te houden,

noch proberen ze dit te doen.

Ze hebben nooit ontdekt dat zoveel

van God liefelijk is of ontdekt dat Hij houdt van de mens,

dat Hij de God is om van te houden.


Refrein

Er is zoveel om van te houden aan God,

niet te zien zonder omgang met Hem.

Als God op aard komt,

kan de mens Zijn echte daden en liefelijkheid zien,

en Zijn echte en normale gezindheid.

Dit alles is veel echter dan het idee van God in de hemel.

Er is zoveel om van te houden aan God,

zoveel om van te houden aan God.


Outro

Als God geen vlees zou worden,

zou Zijn werk niet ervaren worden,

en zou de liefde voor God besmet zijn met verzinsels en leugens.

De liefde voor God in de hemel is niet zo echt als de liefde voor God op aard,

want de kennis van God in de hemel is op verbeelding gebouwd,

niet op wat fysiek zichtbaar is of op wat de mens heeft ervaren.


Naar ‘Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 722 Gods oordeel en tuchtiging zijn om de mens te redden

Volgende: 724 Gods werk is ondoorgrondelijk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek