De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

228 Ik wil mijn hele leven toewijden aan God

Couplet 1

Oh God, we zijn bij elkaar geweest, we zijn uit elkaar geweest.

Toch houdt u bovenal van mij.

Oh God, mijn rebellie tegen u, maakte u keer op keer verdrietig.

Oh, hoe kan ik dat vergeten?

Oh God, ik ben me bewust van het werk

dat u vanbinnen heeft gedaan en wat u me heeft toevertrouwd.

Oh God, met uw werk in mij, heb ik mijn best gedaan.

U weet wat ik kan doen, en de rol die ik kan spelen.

Ik wil mijn hele leven aan u toewijden.

Ik vraag om niets, ik heb geen andere verwachtingen.

Ik wil alleen maar handelen naar uw plan.

Ik wil uw wil doen, ik zal van uw bittere kelk drinken.

En ik ben de uwe, ik ben de uwe, ik sta tot uw dienst.

Couplet 2

Oh God, uw wens is mijn bevel, en ik zal al wat ik heb toewijden aan u.

Oh God, u weet tot wat ik in staat ben

om voor u te doen, en mijn rol om te spelen.

Oh, ik ben in uw macht. Ik wil mijn hele leven aan u toewijden.

Ik vraag om niets, ik heb geen andere verwachtingen.

Ik wil alleen maar handelen naar uw plan.

Ik wil uw wil doen, ik zal van uw bittere kelk drinken.

En ik ben de uwe, ik ben de uwe, ik sta tot uw dienst.

Couplet 3

Hoewel Satan me keer op keer heeft misleid,

en ik u verdrietig heb gemaakt met mijn opstandigheid,

herinnert u zich mij niet om die wandaden,

en behandelt me niet op die basis.

Ik wil mijn hele leven aan u toewijden.

Ik vraag om niets, ik heb geen andere verwachtingen.

Ik wil alleen maar handelen naar uw plan.

Ik wil uw wil doen, ik zal van uw bittere kelk drinken.

En ik ben de uwe, ik ben de uwe, ik sta tot uw dienst.

Vorige:Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

Volgende:Koester de laatste momenten

Gerelateerde media

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…