We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

500 Draag het werk van de Heilige Geest in jullie intrede

Snelheid

500 Draag het werk van de Heilige Geest in jullie intrede

Vers 1

In het ervaren van het werk van de Heilige Geest,

leren jullie Hem en jezelf geleidelijk kennen.

En in de talrijke situaties van extreem leed,

krijgen jullie een normale relatie met God

en die wordt steeds hechter.

Voor-refrein 1

Na veel louteren en snoeien,

ontstaat een ware liefde voor God.

Refrein

Als jullie het werk van de Heilige Geest ontvangen,

focus dan tegelijkertijd op jullie intrede,

en op het zien wat het werk van de Heilige Geest precies is,

zie jullie intrede, en neem Zijn werk daarin op,

voor betere vervolmaking door Hem,

en zodat jullie de essentie van het werk

van de Heilige Geest kunnen

laten uitwerken in jullie, laten uitwerken in jullie.

Vers 2

Jullie moeten zien dat beproeving en lijden

niet beangstigend zijn;

wat erg is, is om alleen het werk van de Heilige Geest te hebben,

maar niet jullie eigen intrede.

Wanneer de dag komt dat Gods werk voltooid is,

zullen jullie voor niets hebben gewerkt.

Hoewel jullie Zijn werk ervaren hebben,

missen jullie twee dingen:

Voor-refrein 2

Jullie zullen de Heilige Geest nog steeds niet kennen

en geen eigen intrede hebben.

Refrein

Als jullie het werk van de Heilige Geest ontvangen,

focus dan tegelijkertijd op jullie intrede,

en op het zien wat het werk van de Heilige Geest precies is,

zie jullie intrede, en neem Zijn werk daarin op,

voor betere vervolmaking door Hem,

en zodat jullie de essentie van het

werk van de Heilige Geest kunnen

laten uitwerken in jullie.

Brug

De verlichting van de mens door de Heilige Geest

is niet om de mens’ passie te onderhouden,

maar om een weg te openen voor de intrede van de mens

en de Heilige Geest te leren kennen,

en daardoor een hart vol aanbidding

en eerbied te ontwikkelen voor God, voor God.

Refrein

Als jullie het werk van de Heilige Geest ontvangen,

focus dan tegelijkertijd op jullie intrede,

en op het zien wat het werk van de Heilige Geest precies is,

zie jullie intrede, en neem Zijn werk daarin op,

voor betere vervolmaking door Hem,

en zodat jullie de essentie van het

werk van de Heilige Geest kunnen

laten uitwerken in jullie, laten uitwerken in jullie.

Naar ‘Werk en intrede (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden

Volgende:Wanneer de Heilige Geest werkt met de mens

Gerelateerde media