We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

502 Door het werk van de Heilige Geest maakt de mens actief vooruitgang

1 De Heilige Geest gebruikt momenteel niet alleen de sterke kanten van mensen, maar vervolmaakt en verandert ook hun tekortkomingen. Als je je hart kunt overgeven aan God en stil kunt zijn voor Hem, dan zul je de gelegenheid en kwalificaties hebben zodat de Heilige Geest je kan gebruiken. Je komt dan in aanmerking voor de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Je geeft de Heilige Geest bovendien de gelegenheid om je tekortkomingen weg te poetsen. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je het positieve aspect meer binnengaan en inzicht op een hoger niveau verwerven. Je zult wat de negatieve kant betreft meer inzicht hebben in je eigen fouten en tekortkomingen. Je zult nog meer Gods wil zoeken en Hem willen behagen. Je zult niet passief zijn maar actief binnengaan. Dat wil zeggen dat je een rechtschapen persoon bent.

2 Op voorwaarde dat je hart kalm is voor God, is de sleutel of je al dan niet de lof van de Heilige Geest en Gods goedkeuring krijgt, of je je actief kunt toewijden. Wanneer de Heilige Geest iemand verlicht en iemand gebruikt, is die persoon nooit negatief, maar maakt hij altijd actief vooruitgang. Ook al heeft hij zwakheden, is hij in staat om er niet naar te leven en zijn groei in het leven niet te vertragen. Hij is bovendien in staat om Gods wil te blijven zoeken en te willen behagen. Die norm bewijst afdoende dat je de Heilige Geest bij je hebt. Gods werk kan iemand ertoe aanzetten om actief binnen te gaan. Het kan hem ook van zijn negatieve kanten afhelpen nadat hij kennis heeft verkregen.

Naar ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wanneer de Heilige Geest werkt met de mens

Volgende:De sleutel tot God gehoorzamen is het nieuwste licht aanvaarden

Gerelateerde media