We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

227 Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

Snelheid

227 Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

Couplet 1

Zonder Gods oordeel zou ik God nooit liefhebben,

leefde ik nog steeds in Satans domein,

onder zijn controle, onder zijn bevel.

Ik zou nooit in staat zijn een echt persoon te zijn,

want ik kon Gods hart niet tevreden stellen,

en zou nooit mijn hele wezen geven aan God.

Couplet 2

Zelfs als God me niet zegent en er geen vrede of vreugde is,

voel ik een vuur binnenin mij branden.

Ook al is er geen troost, ik geniet nog steeds.

Want Gods tuchtiging en oordeel zijn altijd bij mij,

dus ik kan Zijn rechtvaardige gezindheid zien.

Dat is de zin en de waarde van het leven.

Refrein

Gods tuchtiging en oordeel, dat is wat mij heeft gered.

In mijn leven kan ik niet zonder Gods tuchtiging en oordeel.

Couplet 3

Hoewel Zijn zorg en bescherming

hardvochtig oordeel werden,

vloeken en slagen, toch geniet ik:

ze reinigen me, brengen me dicht bij God.

Ze zuiveren mijn liefde voor Hem,

zodat ik in staat ben mijn plicht als schepsel te vervullen,

vrij van Satans invloed – die dien ik nooit meer.

Couplet 4

Satan regeert mijn aardse leven.

Zonder de zorg van Gods oordeel,

leefde ik onder Satans domein,

en zou nooit een zinvol leven leiden.

Alleen als Gods oordeel mij nooit verlaat,

word ik door God gereinigd.

Zijn harde woorden, rechtvaardige gezindheid,

laten me leven in het licht, gezegend en bewaard door God.

Refrein

Gods tuchtiging en oordeel, dat is wat mij heeft gered.

In mijn leven kan ik niet zonder Gods tuchtiging en oordeel.

Brug

Mezelf bevrijden van Satan, zodat ik kan worden gereinigd,

om te leven onder het domein van God, van God,

dit is de grootste zegen in mijn leven vandaag, vandaag.

Refrein

Gods tuchtiging en oordeel, dat is wat mij heeft gered.

In mijn leven kan ik niet zonder Gods tuchtiging en oordeel.

Vorige:Ik heb Gods rechtvaardigheid gezien

Volgende:Ik wil mijn hele leven toewijden aan God

Gerelateerde media

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is

  I Je moet begrijpen hoe waardevol het werk van God vandaag is. De meeste mensen hebben die kennis niet, denken dat lijden waardeloos is: Ze zijn onder…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?