We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

532 Als je slim bent, word je snel wakker

1 Het huidige werk van de Heilige Geest is inderdaad moeilijk voor te stellen voor mensen en allen gaat de werkelijkheid binnen. Het zal echt niet voldoende zijn als je onachtzaam bent. Als je hart en geest niet in de haak zijn, zul je geen uitweg hebben. Je moet van begin tot eind altijd waakzaam zijn en ervoor zorgen dat je je beschermt tegen onachtzaamheid. Gezegend zijn zij die altijd waakzaam zijn en afwachten en die tot rust komen voor mij! Gezegend zijn zij die voortdurend naar mij opkijken met hun hart, die zorgdragen dat ze goed naar mijn stem luisteren, die op mijn daden letten en mijn woorden in praktijk brengen! Laat dit een waarschuwing voor je zijn! Je moet opletten! Zij die slim zijn moeten snel hun ogen openen voor de waarheid! Doe afstand van al de dingen die je moeilijk los kunt laten. Ik zeg je nog een keer dat deze dingen echt schadelijk zijn voor je leven en geen nut hebben!

2 Ik hoop dat je op mij kunt vertrouwen bij wat je doet, anders is de enige weg die voor je ligt de weg naar de dood en waar zul je dan gaan zoeken naar de weg van het leven? Trek je hart terug dat het heerlijk vindt om bezig te zijn met externe dingen! Trek je hart terug dat andere mensen niet gehoorzaamt! Als je leven niet kan rijpen en je verlaten bent, ben jij dan niet degene die zichzelf heeft laten struikelen? Het werk van de Heilige Geest nu is niet zoals jij het je voorstelt. Als je niet in staat bent je opvattingen los te laten, zul je een groot verlies lijden. Als het werk overeen zou komen met de opvattingen van mensen, zouden dan je oude natuur en opvattingen aan het licht kunnen komen? Zou je jezelf kunnen kennen? Misschien denk je nog steeds dat je geen opvattingen hebt, maar deze keer zullen al je lelijke kanten duidelijk aan het licht komen.

Naar ‘Hoofdstuk 14’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De waarheid beoefenen is het belangrijkste

Volgende:De verantwoordelijkheden van ware gelovigen

Gerelateerde media

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

  I Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert, gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen. Alleen in Zijn woorden kan je zi…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...