We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion

Snelheid

913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion

Vers 1

Nadat God is teruggekeerd naar Sion,

looft de mens Hem zoals voorheen.

Trouwe dienstdoeners die wachten om God te dienen

hebben hun functies beëindigd.

Hun beste daad is denken over dat God op aarde is.

Dan zal God catastrofes brengen

over hen die rampspoed lijden.

Voor-refrein 1

Maar in Gods rechtvaardigheid,

ontvangen trouwe dienstdoeners genade.

Hij straft de kwaden,

maar de weldoeners zullen materieel genot ontvangen,

o, genot ontvangen.

Refrein

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Vers 2

Bij Gods terugkeer naar Sion

zal Hij zich tot elk volk wenden.

Hij zal redding brengen aan Israël

en de Egyptenaren tuchtigen.

Deze volgende stap van Zijn werk zal niet zoals nu zijn,

niet in het vlees, maar dit overstijgend.

God zegt het, dus wordt het gedaan.

Voor-refrein 2

Als God het gezegd heeft, zal het worden volbracht.

Gods woord en de vervulling ervan gebeuren gelijktijdig,

want Gods woord is gezag.

Refrein

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Outro

God spreekt over deze dingen

om mensen op aarde een paar aanwijzingen te geven.

Wanneer die tijd komt, wordt alles geregeld door God.

Handel niet eigenzinnig, of Zijn hand zal je treffen.

Naar ‘Hoofdstuk 120’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wanneer God de troon in het hart van de mens bestijgt

Volgende:Gods belofte aan de mens in de laatste dagen

Gerelateerde media