198 Door de waarheid te aanvaarden is men een wijze maagd

1

Jarenlang had ik geloofd; ik klampte me vast aan de naam van de Heer en hoopte dat ik opgenomen zou worden.

Ik dacht dat als ik in de Heer geloofde en vergeven werd voor mijn zonden, ik een beloning zou krijgen.

Ik fantaseerde over redding door genade, en wenste dat ik door een enkele stap te nemen kon opstijgen naar de hemel en het hemelse koninkrijk kon binnengaan.

Niemand begrijpt werkelijk de ware betekenis van de profetieën van de Heer Jezus.

Mensen construeren hun eigen dromen op basis van de woorden van Paulus.

Ze hopen tevergeefs dat de Heer plotseling op een wolk zal arriveren.

Hun ogen zien een grote catastrofe, maar nog altijd aanschouwen ze niet de verschijning van de Heer.

Ze weten niet dat de woorden van de Heer Jezus lang geleden in vervulling zijn gegaan.

De dwaze maagden houden koppig vast aan hun opvattingen en zijn doof voor Gods stem.

Zo lopen zij de kans op opname mis en zullen ze enorme spijt hebben.


2

Christus van de laatste dagen verkondigt de waarheid om over de mens te oordelen en de mens te reinigen.

De wijze maagden horen de stem van God en verwelkomen de verschijning van de Heer.

Zij eten en drinken de woorden van God en gaan naar het bruiloftsfeest van het Lam.

Nadat zij een oordeel hebben ondergaan, zien zij dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is.

Mensen zijn te grondig verdorven, ze lopen over van opstandigheid, ze zijn niet geschikt om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Alleen als zij het oordeel en de tuchtiging van God aanvaarden, kunnen zij gereinigd worden.

De farizeeërs worden door de Heer vervloekt om hun huichelarij.

Alleen zij die eerlijk zijn en de waarheid beoefenen, zullen Gods zegeningen en lof ontvangen.

Alleen zij die Christus volgen en hun plicht vervullen, zijn mensen die God gehoorzamen.

Alleen zij die God werkelijk liefhebben en over Hem getuigen, kunnen vervolmaakt worden.

Vorige: 197 De waarheid begrijpen en vrij zijn

Volgende: 199 Terwijl ik in een waas wakker word

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek