De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

198 Door de waarheid te aanvaarden is men een wijze maagd

1

Jarenlang had ik geloofd; ik klampte me vast aan de naam van de Heer en hoopte dat ik opgenomen zou worden.

Ik dacht dat als ik in de Heer geloofde en vergeven werd voor mijn zonden, ik een beloning zou krijgen.

Ik fantaseerde over redding door genade, en wenste dat ik door een enkele stap te nemen kon opstijgen naar de hemel en het hemelse koninkrijk kon binnengaan.

Niemand begrijpt werkelijk de ware betekenis van de profetieën van de Heer Jezus.

Mensen construeren hun eigen dromen op basis van de woorden van Paulus.

Ze hopen tevergeefs dat de Heer plotseling op een wolk zal arriveren.

Hun ogen zien een grote catastrofe, maar nog altijd aanschouwen ze niet de verschijning van de Heer.

Ze weten niet dat de woorden van de Heer Jezus lang geleden in vervulling zijn gegaan.

De dwaze maagden houden koppig vast aan hun opvattingen en zijn doof voor Gods stem.

Zo lopen zij de kans op opname mis en zullen ze enorme spijt hebben.

2

Christus van de laatste dagen verkondigt de waarheid om over de mens te oordelen en de mens te reinigen.

De wijze maagden horen de stem van God en verwelkomen de verschijning van de Heer.

Zij eten en drinken de woorden van God en gaan naar het bruiloftsfeest van het Lam.

Nadat zij een oordeel hebben ondergaan, zien zij dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is.

Mensen zijn te grondig verdorven, ze lopen over van opstandigheid, ze zijn niet geschikt om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Alleen als zij het oordeel en de tuchtiging van God aanvaarden, kunnen zij gereinigd worden.

De farizeeërs worden door de Heer vervloekt om hun huichelarij.

Alleen zij die eerlijk zijn en de waarheid beoefenen, zullen Gods zegeningen en lof ontvangen.

Alleen zij die Christus volgen en hun plicht vervullen, zijn mensen die God gehoorzamen.

Alleen zij die God werkelijk liefhebben en over Hem getuigen, kunnen vervolmaakt worden.

Vorige:De waarheid begrijpen en vrij zijn

Volgende:Terwijl ik in een waas wakker word

Gerelateerde media

 • Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

  I Ik heb ernaar verlangd u te zien, God. Ik wil niet meer van u gescheiden zijn. U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen …

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • God zorgt stil voor iedereen

  I God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze no…

 • God wil het ware hart van de mens

  I Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen to…