We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

307 Een gevoelig afscheid

1

Wanneer ik terugkijk op onze tijden met God

was er gejuich en gelach en waren er tranen van pijn.

Hoe gelukkig waren onze dagen in Gods gezelschap.

Ze schonken ons herinneringen die we nooit zullen vergeten.

O God! Tijdens zo vele jaren van bijeenkomsten,

hebben uw waarheden onze verdorvenheid gereinigd.

Nu we de waarheid begrijpen, zijn we veranderd en zijn we nieuwe mensen geworden.

Uw liefde, zo puur, is diep geworteld in onze harten.

Uw woorden zijn ons geloof, onze liefde geworden.

Onze gevoelens voor u gaan diep, we kunnen het niet verdragen van u gescheiden te zijn.

Maar nu zult u ons spoedig verlaten.

Hoe zouden we niet terughoudend kunnen zijn?

2

U leefde dag en nacht met ons.

Elke dag drukte u de waarheid uit om ons te laven.

We openbaarden zo veel verdorvenheid, en bezorgden u pijn.

Tolerant en geduldig bleef u ons leiden.

O God! U heeft u zo veel inspanningen getroost om ons te redden.

U zag hoe onvolwassen onze gestaltes waren, en u werd bezorgd en ongerust.

U communiceerde geduldig over de waarheid en ondersteunde en onderhield ons.

U was met ons tijdens beproevingen en tegenspoed.

U inspireerde ons de waarheid te begrijpen en getuigenis voor u te geven.

Uw oordeel en reiniging was geheel uw genade.

Nu we zo veel van uw liefde hebben genoten, hoe zouden we u niet liefhebben?

Uw liefde drijft ons voort. We zullen er nooit spijt van krijgen dat we u liefhebben.

3

Nu uw werk voltooid is, zult u spoedig terugkeren naar Sion.

We kunnen het niet verdragen u te zien gaan.

We dachten terug aan die jaren waarin u ons stap voor stap leidde.

Scènes uit het verleden verschenen voor onze ogen.

U oordeelde ons en reinigde ons van onze verdorven gezindheden.

U redde ons en deed ons ontkomen aan de vervolging van de grote rode draak.

Uw woorden leidden ons en stelden ons in staat te volharden in ons getuigenis.

Na tegenspoed en beproevingen te hebben verdragen, groeide ons leven.

Uw liefde is zo groot, uw beminnelijkheid zo rijk.

U bent de lof en aanbidding van de mens waard.

De genade van uw redding is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik neem mezelf voor mijn plicht te vervullen en een prachtig en welluidend getuigenis af te leggen.

Uw liefde zal eeuwig in mijn hart blijven, ik zal u altijd liefhebben en koesteren.

Vorige:Geschapen door u, behorend tot u

Volgende:Eens zullen we elkaar weer ontmoeten

Gerelateerde media

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.