De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

277 God wil graag diegenen winnen die in staat zijn om Zijn wil te vervullen

Couplet 1

Terwijl Gods werk en plan verder vooruit gingen,

nadat God een regenboog gestuurd had, een verbond,

een teken dat Hij nooit meer de wereld zou vernietigen

die Hij met een vloed gemaakt had,

God voelde een drukkend verlangen om diegenen te winnen

die eensgezindheid met Hem konden zijn,

die Zijn wil op aarde konden vervullen

en zich konden bevrijden van de duistere machten.

God wil diegenen die niet gebonden zijn door Satan verkrijgen,

diegenen die getuigenis kunnen geven voor Hem.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles.

Couplet 2

Ongeacht Gods vloed om de aarde te vernielen

en Zijn verbond met de mens,

is alles echt hetzelfde gebleven –

Zijn wil, gemoedstoestand, Zijn plan.

Wat Hij wilde doen,

waarnaar Hij verlangde al van vóór alle schepping,

is om diegenen te winnen die Hij wenst te winnen,

diegenen die Zijn wil en gezindheid kennen.

Een groep mensen die in staat zijn om Hem te aanbidden,

in staat om getuigenis te geven voor Hem, zij zijn Zijn vertrouwelingen.

God wil diegenen die niet gebonden zijn door Satan verkrijgen,

diegenen die getuigenis kunnen geven voor Hem.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles.

Dit is Gods lang bestaande wens,

waarop Hij al wacht sinds het begin van alles.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Jullie zijn degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen

Volgende:Ben je bereid iemand te zijn die getuigenis geeft voor God?

Gerelateerde media

 • Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

  I De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leve…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!