De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

37 Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid

Snelheid

37 Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid

I

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor 't leven en is de enige gids.

De waarde en betekenis van Zijn woord wordt bepaald door hun aard,

niet of de mens 't aanvaardt of huldigt.

Zelfs als niemand op aard Zijn woord ontvangt,

zijn hun waarde en hulp voor de mens onmeetbaar.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor 't leven en is de enige gids.

II

Voor hen die ingaan tegen Zijn woord, het afwijzen en minachten,

heeft God maar een antwoord en dat is:

Laat tijd en feiten Zijn getuigen zijn,

dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is;

en dat alles wat Hij uitsprak de waarheid is,

is wat de mens moet bezitten en aannemen.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

III

Aan allen die Hem volgen, deelt God het volgende feit mee:

Zij, die Zijn woorden niet aanvaarden of niet omzetten in daden,

en zij die 't nut niet inzien noch slagen de redding te vinden in Zijn woorden,

zijn degenen die verdoemd zijn door Gods woorden.

Zij hebben Gods redding verloren.

Zijn straf zal niet ver van hen zijn.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Ken je de bron van eeuwig leven

Volgende:Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

  I Waar vraagt U om als u vernederingen ondergaat? Voor wie werkt U en voor wie zorgt U? Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren, denkt U a…

 • God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt

  I Alles is onderling verbonden, van elkaar afhankelijk, en hierdoor blijft de omgeving behouden. Volgens dit principe overleeft 't en gaat het voort. …

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…