De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Gods wil is open voor iedereen

Snelheid

Gods wil is open voor iedereen

I

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

II

God verstopte nooit Zijn essentie,

of Zijn gezindheid, voor de mens met opzet.

Maar de mens geeft gewoon niets om Gods werk, Zijn wil,

dus 't mens’lijk begrip van God, is meelijwekkend zwak.

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

III

Dit betekent dat hoewel God Zijn persoon verhult,

Hij naast de mens staat, altijd,

en op elk moment laat Hij zien Zijn wil, Zijn gezindheid en essentie.

En in zekere zin staat Gods persoon open voor éénieder.

Maar omdat de mens zo blind en ongehoorzaam is,

ziet men Gods verschijning niet, ziet Zijn verschijning niet.

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

IV

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Petrus uitingen van liefde voor God

Volgende:Jobs houding jegens Gods zegeningen

Gerelateerde media