We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

199 Gods naam zal worden verheerlijkt onder de heidense volken

Couplet 1

Het doel van Gods oordeel is om gehoorzaamheid aan te moedigen;

het doel van Gods tuchtiging is de mens toe te staan te transformeren.

Hoewel Gods werk voorkomt uit Zijn redding,

niets van wat Hij doet is slecht voor mensen.

God wil dat de landen gehoorzamen net zoals de Israëlieten ook deden,

om hen zo echt mens te maken,

zodat in het land buiten Israël God voet aan de grond zal krijgen.

Dit is de redding van God.

Het is Zijn werk in het land van de heidenen.

Couplet 2

Vandaag begrijpen veel mensen Gods werk nog steeds niet.

Omdat hun zorg en verlangens gericht zijn op de toekomst die ze willen.

Ongeacht wat God zegt, Hem en Zijn werk zoeken ze niet.

De mens denkt slechts aan de bestemming van morgen.

Als dit doorgaat, hoe breidt Gods werk zich dan uit?

Hoe zal het evangelie zich over de hele wereld verspreiden?

Je moet weten dat wanneer Gods werk groeit,

je ver en wijd verspreid zult worden.

God zal je slaan, God zal je slaan,

zoals Jehova deed met Israels volk,

Dus het evangelie zal zich over de aarde verspreiden

naar alle heidense landen.

Onder jong en oud zal Gods naam uitbreiden,

en alle stammen prijzen de heilige naam van God.

Couplet 3

In de eindtijd, de laatste dagen,

zal Gods naam verhoogd worden onder de heidense volken.

Gods daden zullen door allen worden gezien,

zij erkennen Hem als de Almachtige,

en zo zal Zijn woord spoedig uitkomen.

God zal de mens laten inzien

dat Hij niet alleen God is van Israel,

maar van alle heidense landen,

en van hen die Hij vervloekt heeft.

God zal iedereen laten zien dat Hij God is van heel zijn creatie.

Dit is Gods grootste werk,

het doel van Zijn werk in de laatste dagen,

alleen dat werk zal Hij doen in de laatste dagen.

Naar ‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

Volgende:Geen mens kan Gods werk in Zijn plaats doen

Gerelateerde media

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet.

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…