De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

285 Gods liefde moet in het echte leven worden ervaren

1 Als je Gods liefde wilt zien, als je Gods liefde echt wilt ervaren, dan moet je diep in de realiteit gaan, moet je diep in het echte leven gaan en inzien dat alles wat God doet liefde is en redding en om te zorgen dat mensen hetgeen wat onrein is achterlaten en om de dingen in hun binnenste, die niet in staat zijn om Gods wil te bevredigen, te louteren.

2 God gebruikt woorden om de mensen te voorzien, terwijl Hij ook omgevingen in het werkelijke leven creëert die de mensen laten ervaren. Als je, gebruikmakend van de verlichting en begeleiding van Gods woorden, vaak bidt en onderzoek doet en zoekt, waardoor je ontdekt wat je in praktijk zou moeten brengen, gelegenheden voor het werk van de Heilige Geest vindt, echt samen met God werkt en je niet vertroebeld en verward bent, dan zul je in het echte leven een pad hebben en God echt tevreden stellen.

3 Als je God tevreden hebt gesteld, zal de leiding van God binnenin je zijn en zul je bijzonder gezegend zijn door God, wat je een gevoel van vreugde zal geven: je zult je vooral vereerd voelen dat je God tevreden hebt gesteld, je zult je vooral helder voelen van binnen en in je hart zul je helder en vreedzaam zijn, je geweten zal worden getroost en vrij van beschuldigingen zijn en je zult je van binnen prettig voelen als je je broeders en zusters ziet. Dit is wat het betekent om Gods liefde te genieten en alleen dit is werkelijk genieten van God.

4 Het genieten, door de mensen, van Gods liefde wordt verkregen door het ervaren: door ontberingen te ervaren en door het ervaren van het in praktijk brengen van de waarheid, verkrijgen zij Gods zegeningen. Als je de waarheid steeds op deze manier in praktijk brengt, dan zul je geleidelijk een duidelijke kennis van veel van Gods werk ontwikkelen en gedurende die tijd zul je steeds het gevoel hebben dat Gods woorden zo helder als kristal zijn voor je.

Naar ‘Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?

Volgende:Gods herinnering voor de mensheid

Gerelateerde media

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…