We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

314 Gods gezag is overal

Snelheid

314 Gods gezag is overal

Vers 1

In alle omstandigheden heerst het gezag van God.

God dicteert en regelt het lot van ieder mens,

alles in overeenstemming met Zijn gedachten en Zijn wensen,

en het wijzigt niet wanneer de mens verandert.

Het is onafhankelijk van de wil van de mens.

Het kan niet worden gewijzigd door een verandering van tijd,

of van plaats, of van locatie.

Want Gods gezag is Zijn diepste wezen.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Vers 2

Of de mens Gods bestuur kan kennen of aanvaarden,

dat kan Gods soevereiniteit

over het lot van de mens niet veranderen.

Het maakt niet uit of je het bestuur van God kent,

Zijn gezag blijft toch bestaan.

Gods gezag en Zijn bestuur over het lot van de mens

zijn niet afhankelijk van de menselijke wil.

Ze veranderen niet overeenkomstig de voorkeur van de mens,

noch vanwege de keuzes van de mens.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Vers 3

God oefent Zijn gezag te allen tijde uit,

Zijn werk zet Hij voort, Hij toont Zijn macht.

Hij regeert en voorziet in alles,

en orkestreert alles voor de eeuwigheid.

Het is een feit dat niemand kan veranderen.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Naar ‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods gezag is onmeetbaar

Volgende:De transcendentie en de grootheid van de Almachtige

Gerelateerde media

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Alleen God heeft de weg van het leven

  1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het …

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

  I De enige echte God, die eeuwig is, sprak Zijn woorden, schepping tot leven. Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het. Stof veranderde in m…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.