We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

329 God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Snelheid

329 God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Vers 1

De Geest van God heeft groots werk gedaan

sinds de schepping van de wereld.

Hij heeft ander werk gedaan in verschillende naties

en verschillende tijdperken.

De mens ziet in elk tijdperk een andere gezindheid van Hem,

van nature voor alle mensen onthuld

en getoond door verschillend werk.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Vers 2

Maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij heeft de mens 2000 jaar geleid op aarde

en de verdorven mens van zonde verlost.

Hij kan alle mensen die Hem niet kennen overwinnen.

Hij kan hen regeren, zich aan Hem doen onderwerpen.

Uiteindelijk zal Hij al het vuil en onrecht wegbranden

in alle mensen.

Zodat de mens ziet dat Hij heilig en wonderlijk is,

Hij is een God die de mens oordeelt.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Vers 3

Voor slechte mensen belichaamt Hij een brandend vuur,

oordeel voor de zonden van de mens,

en Hij kan mensen bestraffen.

Voor hen die vervolmaakt moeten worden,

is Hij beproeving, snoeiing en loutering,

maar ook troost, voeding van het woord.

Voor de geëlimineerden

is Hij straf en is Hij vergelding.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Naar ‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De geboden van het nieuwe tijdperk zijn veelbetekenend

Volgende:Als Gods staf komt

Gerelateerde media