664 God vervolmaakt de mens op veel manieren

1 De Heilige Geest heeft in elke persoon een pad te bewandelen en geeft elke persoon kansen om vervolmaakt te worden. Door jouw negativiteit leer je je eigen verdorvenheid kennen en door je negativiteit af te werpen zul je een pad vinden om dingen in de praktijk te brengen en dit is de vervolmaking van jou. Verder zul je, door de continue leiding en door de illuminatie van een aantal positieve dingen in je, proactief je levenstaak vervullen, groeien in inzicht en onderscheidingsvermogen verkrijgen. Wanneer je in goede staat verkeert, ben je in het bijzonder bereid om het woord van God te lezen en ben je in het bijzonder bereid om tot God te bidden en de preken die je hoort te relateren aan je eigen gesteldheid. Op zulke momenten verlicht en illumineert God je vanbinnen, waardoor je sommige dingen van het positieve aspect kunt verwezenlijken. Dit is vervolmaking van jou in het positieve aspect.

2 In negatieve situaties ben je zwak en negatief en voel je de aanwezigheid van God niet, maar toch illumineert God jou en helpt Hij jou een pad te vinden om te praktiseren. Hieruit komen, is vervolmaking bereiken in het negatieve aspect. God kan de mens vervolmaken in zowel positieve als negatieve aspecten. Het hangt ervan af of je in staat bent dit te ervaren en of je streeft naar vervolmaking door God. Als je waarlijk op zoek bent naar vervolmaking door God, dan kan het negatieve vervolmakingsaspect je geen verlies laten lijden, maar kan het je dingen brengen die reëler zijn en kun je daardoor een beter inzicht krijgen in wat er ontbreekt in jou en een beter inzicht krijgen in je werkelijke gesteldheid en doen inzien dat de mens niets heeft en niets is; als je geen beproevingen doormaakt, zul je altijd het gevoel hebben dat je boven anderen staat en beter bent dan alle anderen. Door dit alles zul je zien dat alles wat eerder gebeurde door God werd bewerkstelligd en door God werd beschermd.

3 Het ingaan van beproevingen laat je achter zonder liefde of geloof, je bidt niet meer en je bent niet in staat om hymnes te zingen – en zonder het te beseffen, leer je jezelf in het midden van dit alles kennen. God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, waarbij Hij de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens opgraaft en onthult en de mens zijn natuur toont door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, behandeling, loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

Naar ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 663 Ben jij iemand die tuchtiging en oordeel heeft gekregen?

Volgende: 666 Alleen zij die zijn vervolmaakt door God, kunnen Hem waarlijk liefhebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek