We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1033 God houdt met verwondingen van de mens

Snelheid

1033 God houdt met verwondingen van de mens

Vers 1

God in het vlees wordt bespot, geoordeeld en afgekeurd.

Door de duivels wordt Hij achtervolgd.

Hij wordt veracht door de religieuze wereld.

Niemand kan Zijn pijn goedmaken.

Vers 2

De woeste weerstand van de mensheid,

zijn laster, jacht en valse verwijten

maken dat Gods vlees enorm gevaar aan moet gaan.

Wie kan Zijn pijn begrijpen en verlichten?

Voor-refrein 1

God redt door geduld de verdorven mensheid,

met een beurs hart houdt Hij van mensen.

Dit is het pijnlijkste,

het allerpijnlijkste werk.

Refrein

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Vers 3

Drieëndertig en een half jaar lang

leefde Jezus op aarde en was nooit zonder pijn

totdat Hij werd gekruisigd, is opgestaan,

en veertig dagen lang aan de mens verscheen.

Voor-refrein 2

De harde jaren van het leven met de mens stopten,

maar Gods hart leed nog steeds evenveel,

bezorgd waar de mens zou eindigen.

Niemand kan deze pijn kennen en verdragen.

Refrein

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Naar ‘Gods ware liefde voor de mensheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen

Volgende:De essentie van Christus is liefde

Gerelateerde media

 • Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen

  I Kijk naar Gods koninkrijk, waar God heerst over allen. Van toen de schepping startte tot aan vandaag de dag, doorstaan de zoons van God, onder Zijn …

 • God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

  I Gedurende Gods werk van verlossing, zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is, en Hij zal zich van niemand ontdoen. Maar al d…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …